Den HelderPolitiek

Helders college stuurt sluitende begroting aan de raad

Advertentie:

Den Helder – De meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Den Helder is aan de gemeenteraad gestuurd. Door vanuit het Rijk extra ontvangen inkomsten voor de Jeugdzorg kunnen de gestegen kosten, door de groeiende vraag naar deze zorg, worden opgevangen. Aanvullende bezuinigingen en het schrappen in voorzieningen zijn daarom niet nodig en de investeringen in de stad worden voortgezet.

Omdat de gemeenteraadsverkiezingen in het begin van 2022 plaatsvinden zal de resterende periode voor het huidige college vooral een periode van uitvoering zijn van de plannen van de afgelopen jaren. Hierbij kan gedacht worden aan de realisering van investeringen in de stad, in de haven, in Julianadorp en in Huisduinen. Daarnaast is ook het cultureel erfgoed en Willemsoord belangrijk. Op het gebied van woningbouw is het Willem Alexanderhof, het Vinkenterrein en het verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals het Dijkzone-project nog opgenomen.

Toenemende kosten
De gemeente ziet een sterk toenemende vraag naar zorg en daarmee oplopende kosten, die deels samenhangen met de gevolgen van corona. Voor de jeugdzorg lijkt de vraag naar zorg echter structureel van aard te zijn. Het bedrag dat de gemeente hiervoor voor 2022 ontvangt, wordt daar volledig in geïnvesteerd. Dankzij alle voorzieningen van het Rijk zijn de financiële gevolgen voor de gemeente beperkt gebleven. Wethouder financiën Kees Visser kan dus tevreden zijn: “Ik ben blij dat ik namens het college een solide begroting aan de gemeenteraad kan presenteren. We kunnen tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar zorg en voeren onze plannen uit voor de stad, haven, Julianadorp en Huisduinen. En er blijft ruimte voor de nieuwe gemeenteraad om in 2022 om nieuwe keuzes te maken.”

Positief meerjarenperspectief
In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2022 een omvang van ruim € 217 miljoen. De gemeente heeft een structureel sluitende begroting: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren. Ook het meerjarenperspectief is positief. Een sluitende begroting is een belangrijke voorwaarde om de plannen die de stad heeft waar te maken. De gemeenteraad behandelt op 3 november 2021 de begroting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button