Den HelderPolitiek

Nieuw toewijzingsbeleid woonwagens: Veto recht inwoners zorgt voor leegstand

Den Helder – De gemeente Den Helder overweegt om naar aanleiding van de langlopende discussie en het juridisch conflict met de bewoners van woonwagenstandplaatsen beleid in te voeren waarmee nieuwe bewoners op basis van een vaste toewijzingsvolgorde een standplaats toegewezen krijgen. De huidige bewoners van de Korvetstraat en de G.P. Blankmanstraat vinden dat zij zelf mogen beslissen wie zij als buren krijgen.

De woonwagenbewoners menen daarbij rechten te kunnen ontlenen aan een toezegging die 20 jaar geleden is gedaan door het toenmalige college. Hierbij zou het gaan over een stilzwijgende afspraak dat bewoners bij de toewijzing van standplaatsen een bindend adviesrecht hebben. Nieuwe bewoners worden dan slechts toegelaten als de meerderheid van de bewoners met de kandidaat instemt. Het huidige college voelt niets voor deze afspraak en deze is volgens hen ook niet vastgelegd in de gemeentelijke verslagen. Daarnaast zorgt het voor leegstand, omdat er niet altijd een kandidaat te vinden is die de goedkeuring van de andere bewoners krijgt. Volgens de gemeente staan woningen daarom soms zelfs jarenlang leeg.

Volgens portefeuillehouder Michiel Wouters was de komst van nieuw beleid noodzakelijk. Er is tot dusver nog niets officieel vastgelegd, waardoor er sprake is van willekeur. Er is door het college een poging gedaan om met de bewoners om tafel te gaan, maar dit is niet gelukt. Zij willen een juridische procedure die zij zijn gestart eerst afwachten. De huidige situatie is echter sowieso niet houdbaar en dus gaat Wouters naar de raad met plannen voor nieuwe beleid. Op de vraag of dit niet tot onwenselijke situaties op de locaties zal zorgen is Wouters duidelijk: “Als je in een reguliere wijk woont kun je toch ook niet bepalen wie je buren worden? Daarbij komt dat het alternatief is dat we nog meer plekken moeten gaan aanwijzen voor woonwagens, terwijl er op andere plaatsen leegstand is. Dat is niet de bedoeling.” Momenteel staan er volgens de wethouder ook twee standplaatsen leeg.

Met het nieuwe beleid blijft het wel zo dat familierelaties en binding met de gemeente en de andere bewoners belangrijk is voor de toewijzing van standplaatsen. Wanneer er een plek vrijkomt zal de eerste prioriteit namelijk worden gegeven aan familieleden van de huidige bewoners van één van de standplaatsen binnen de gemeente. Vervolgens worden mensen die economisch- of maatschappelijk verbonden zijn aan de woonwagenlocatie in acht genomen. Pas als laatste krijgen belangstellenden die geen binding hebben met de locatie de kans om de standplaats over te nemen. In de praktijk is het dus maar de vraag of er in werkelijkheid iets zal veranderen voor de bewoners zelf, maar volgens Wouters kunnen zij zich niet vinden in de ideeën van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button