Den HelderPolitiek

Coronacrisis: stevig bezuinigen of investeren?

Den Helder – De coronacrisis brengt ook de nodige financiële vraagstukken voor gemeenten met zich mee, zo ook voor het college van B&W Den Helder. Bezuinigen of investeren? De toename van kosten voor WMO, Jeugdzorg en Participatie en het financieel ondersteunen van ondernemers in het Helders Steunfonds. “Voorspellen wat de coronacrisis voor onze gemeente in totaal gaat betekenen, kunnen we niet”, zo laat B&W weten in antwoord op vragen van GroenLinks.

GroenLinks wijst op de keuze van het college om het weerstandsvermogen op 1 te stellen, terwijl ook gemeld wordt dat de effecten van de crisis moeilijk te overzien zijn en grote gevolgen kunnen hebben voor de financiën van de gemeente. B&W meldt hierop dat twee denkrichtingen mogelijk zijn: stevig bezuinigen om mogelijke financiële tegenvallers te kunnen opvangen of blijven investeren in de stad en daarnaast het sociaal beleid zoveel mogelijk te blijven handhaven dan wel te versterken (re-integratie en schuldenbeheer).

“Veel van de investeringen die in 2020 door de raad zijn goedgekeurd en ook in de begroting zijn opgenomen, zijn juist gericht op de ontwikkeling van de stad. Helders perspectief, regiodeal, wijkgerichte teams en woningbouw zijn allemaal van belang voor de verdere ontwikkeling van de stad met als doel meer banen, meer inwoners en meer woningen. Allemaal indirect ook goed voor de financiële ontwikkeling van de gemeente.”

B&W wijst ook op de bijdragen vanuit het Rijk voor de kosten van corona. “Als gemeente hebben we een Helders steunfonds om de coronagevolgen op te vangen en houden we bij de risico’s rekening met mogelijke tegenvallende inkomsten bij de Algemene uitkering en mogelijke tegenvallers bij de Wmo, Jeugd en Participatie. Daarom vinden we verantwoord dat de komende jaren het weerstandsvermogen tot 1,0 kan dalen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button