Den HelderPolitiek

Nieuwe Woonvisie gericht op groei en duurzaam

Advertentie:

Den Helder – In de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer is de Woonvisie Den Helder 2020-2025 uitvoerig aan bod gekomen. Nadat twee bewoners van het Willem Alexander Hof in Julianadorp tijdens het inspreekmoment hun zorgen hadden geuit over een mogelijke hoogbouw van een woonzorgcomplex in de wijk, meldde wethouder Heleen Keur dat dergelijke plannen zich in een allereerste fase bevinden en dat nog niets zeker is. Voor de meeste partijen is het voorstel na overleg met de wethouder rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad, al is de verwachting dat ook een aantal amendementen wordt ingediend.

Eén van de indieners voor een amendement is Beter voor Den Helder. Commissielid Glen Krab liet weten dat zijn partij een amendement gaat indienen over de sociale druk in de wijken. Coalitiegenoot PVDA overweegt eveneens een amendement in te dienen, net als de fractie van Behoorlijk Bestuur. Senioren Actief heeft al aangegeven tegen het voorstel te stemmen.

Duurzaam, kwaliteit en kwantiteit
De Woonvisie Den Helder 2020-2025 (Den Helder in beweging) is grotendeels gebaseerd op de huidige woonvisie, maar met de verwachte economische groei (meer geld vanuit defensie voor de Koninklijke Marine en de hoge verwachtingen omtrent waterstof) moest dit beleid aangepast worden. Het college heeft onlangs het plan van aanpak woningbouw vastgesteld, waarbij kansrijke woningbouwlocaties geïnventariseerd zijn voor de groeiende woningbehoefte. Duurzaam wonen, goed wonen voor iedereen en aandacht voor zowel kwaliteit als kwantiteit zijn de kern en koers van de nieuwe woonvisie, die dus een actualisatie is van de huidige visie en om die reden geen participatietraject heeft gevolgd.

Wethouder Keur meldde onder meer dat de gemeente in gesprek wil met de stichting Knarrenhof voor een soortgelijke woonvorm voor senioren in Den Helder. Met Woningstichting worden gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen van huisvesting voor senioren. Ook is de gemeente nog steeds in gesprek met woonwagenbewoners voor het ontwikkelen van woonwagenbeleid, waarbij voldoende ruimte en de juiste plek prioriteit hebben. Naast het zo duurzaam mogelijk bouwen van nieuwbouwprojecten is vanuit de gemeente ook aandacht voor het verduurzamen van het huidige woningbestand in de gemeente.

Woonzorgcomplexen
“De aanzuigende werking van woonzorgcomplexen erkennen wij. Er zijn veel kapers op de kust die ook naar Den Helder kijken. Een klein half jaar geleden hebben we gesteld dat wij zelf moeten bepalen wat en hoeveel aan voorzieningen er kan komen in Den Helder. Dus onderzoek doen waar behoefte aan is en op welke plekken dat zou kunnen zonder bepaalde wijken teveel te belasten”, aldus de wethouder, die ook kort de alternatieve woonvorm tiny houses besprak.

“De tiny houses zijn wel uniek in Den Helder, op zo’n groot terrein middenin de stad”, zo meent de wethouder, die aangaf dat met name de bestemmingsplannen voor deze alternatieve woonvorm zeer ingewikkeld waren. “We zijn nu zover dat we bestemmingsplannen hebben geschreven. Het eerste deel wat tiny houses betreft is vergund en aan het tweede gedeelte beginnen we nu.”

Tot slot een update over de huisvesting van tijdelijke werknemers. “De kamerverhuur gaan we nu daadwerkelijk aanpakken, wat goed is voor een buurt als de Visbuurt. Ik ontken niet dat er meer moet gebeuren, maar het gaat stap voor stap. We kunnen niet alles tegelijk, want waar moeten die mensen heen? De gemeente is in gesprek met de provincie waar grootschalige opvang van tijdelijke werknemers kan plaatsvinden. Er is een enorme toename van tijdelijke werknemers in de Kop van Noord-Holland, die werkzaam zijn in de agrarische sector, maar ook in de haven en op Agriport. Alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland krijgen een helpende hand aangereikt door de provincie.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button