Den HelderPolitiek

Rijksbijdrage voor Jeugdzorg Den Helder met één jaar verlengd

Den Helder – “De substantiële bijdrage van ruim 1 miljoen euro voor de jeugdzorg in Den Helder is aangehouden door de regering en bovendien verlengd met een jaar”, aldus wethouder Peter de Vrij in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Dat deze bijdrage meer dan welkom is, valt volgens de wethouder terug te lezen in de tweede tussenrapportage die in november zal worden voorgelegd aan de raad en waaruit bovendien duidelijk wordt tegen welke tekortkomingen in de Helderse jeugdzorg wordt aangelopen.

“Praktisch elke gemeente in het land loopt aan tegen tekorten bij de uitvoering van de jeugdzorg. Bij de overdracht van jeugdzorg door het Rijk aan de gemeenten is daar direct flink op bezuinigd. Dat hebben wij vorig jaar en het jaar daarvoor ook al vastgesteld”, aldus de wethouder, die erop wijst dat binnen de jeugdzorg zelf ook een transformatie aan de gang is.

“We willen af van dat heel zware jeugdzorgmodel. Als je kinderen daar naar toe brengt, is het bijna of ze in detentie worden aangenomen. De aanbesteding voor jeugdzorg is door Horizon Jeugdzorg gewonnen en die zijn nu met een transformatie bezig. Wat blijkt na anderhalve jaar? Van de 81 plaatsen die de gemeente heeft ingekocht, zijn in het afgelopen jaar 51, 52 bedden bezet geweest. Er is wel wat gaande in de jeugdzorg. In de middelzware jeugdzorg zien we een vermindering van aanvragen, maar er is wel een toename aan de zwaartekant en onderkant.”

Niet alleen een toename in zorgaanvragen, maar dus ook een toename in de gemeentelijke kosten voor de jeugdzorg. “De kosten nemen steeds maar toe en dat baart ons ook zorgen. Vandaag is nog een rapport uitgekomen waarin staat dat de zeer gespecialiseerde jeugdzorg op omvallen staat, terwijl de kleinere zorgorganisaties die minder zware zorg verlenen juist grote winsten maken”, aldus wethouder De Vrij, die zegt te proberen de teugels in handen te houden al heeft hij daar weinig invloed op. “Huisartsen mogen mensen verwijzen en de gemeente krijgt na een half jaar, driekwart jaar de rekening. Zo word je verrast.”

Horizon Jeugdzorg
Kort reageerde wethouder De Vrij in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling op de recente publicaties in het Noordhollands Dagblad over Horizon Jeugdzorg. “Ik heb het met veel belangstelling gelezen, maar laten we Heel duidelijk zijn: er wordt wat geroepen in de krant, maar niet met feiten onderbouwd. We moeten heel terughoudend zijn in nu al een mening te vormen. Eén jongere uit Den Helder is in Antonius geplaatst”, aldus de wethouder, die eerst de onderzoeken over de gang van zaken in Antonius wil afwachten. “De uitkomsten delen we met de raadscommissie. Ik deel de ongerustheid wel.”

De bovenregionale specialistische jeugdhulp is een samenwerking tussen 17 gemeenten binnen Noord-Holland Noord, onderverdeeld in drie regio’s: Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. “Binnen Noord-Holland Noord wordt de inkoop en het contractmanagement centraal belegd door Alkmaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor een passend lokaal, regionaal en bovenregionaal aanbod. Alkmaar is het eerste aanspreekpunt om te kijken of de kwaliteit wordt nagekomen van hetgeen is afgesproken in de hulpverlening. Ik heb er vertrouwen in dat naar afspraken heel kritisch gekeken wordt”, zo besloot De Vrij.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button