Den HelderHollands Kroon

Dijken tussen Den Oever en Den Helder deels versterkt

Adverentie

Regio – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk gedeeltelijk versterken. Deze dijken voldoen op sommige plekken niet meer aan de nieuwste eisen voor veiligheid. In 2018 en 2019 is onderzocht hoe de dijk het beste kan worden versterkt. Dit is gebeurd met inwoners, bedrijven, belangengroepen, gemeenten, de provincie en deskundigen.

In 2020 is de beste versterkingsoplossing gekozen: het voorkeursalternatief. Dit bestaat uit een versteviging van de bekleding (asfalt, gras en zetsteen) aan de zeekant van de dijk. En een verzwaring van een deel van de onderste rand van de Balgzanddijk aan de landkant. Hoe de materialen worden aangevoerd is nog niet bekend, het kan via water of over de weg. Als het via de weg gaat zal dit enige verkeersoverlast van aanvoerende vrachtwagens betekenen en daarover willen ze graag de komende jaren in gesprek met de omgeving, om de werkzaamheden goed af te stemmen.

Het is tot medio 2022 nog mogelijk om ideeën in te brengen, daarna wordt het ontwerp van de dijken verder uitgewerkt tot een Projectbesluit en zullen de werkzaamheden in 2024 van start gaan. Meer info: https://www.hhnk.nl/dijkversterking-den-oever-den-helder. Dat het aanbrengen van ideeën nut heeft, blijkt wel dat er door iemand is geopperd om de binnenkant van de Balgzanddijk met een bepaald soort grovere stenen te doen. Hierdoor kan de vis zich beter door de stenen manoeuvreren en hier eventueel kuit schieten.

Fietspad
Er was ook veel vraag naar een eventueel fietspad langs de waterkant van de Balgzanddijk. Hier gaat het hoogheemraadschap niet over. Dit onderwerp staat op de agenda van ‘Waddenbaai’. Dat is een gebiedsproces dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achterland, de visie op het Amstelmeer, natuurontwikkeling, een recreatieve impuls, de routering van het varen.

Er worden door HHNK te zijner tijd, als alles bekend is, nog meerdere informatiebijeenkomsten gepland zodat een ieder kan zien wat er precies gaat gebeuren.

Waddenbaai: https://dekopwerkt.nl/project/waddenbaai/.

Toon meer

Cor Lont

Dit bericht is geplaatst door Cor Lont. Ik ben al vele jaren op vrijwillige basis werkzaam bij de omroep. Mijn taak is het schrijven van allerlei artikelen en het maken van korte videoreportages. Ik ben bereikbaar via cor@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button