Den Helder

Vrijwilligersspelden voor leden postduivenhoudersvereniging Den Helder

Den Helder – Een bijzonder weekend voor de postduivenhoudersvereniging Den Helder. Naast de huldiging van een tweetal leden met een vrijwilligersspeld, werd ook stilgestaan bij het heugelijke feit dat in 1921 de eerste postduivenhoudersvereniging werd opgericht in de stad. Dit jaar dus 100 jaar duivensport in Den Helder.

In het verenigingsgebouw van PV Den Helder werden, in bijzijn van de vereniging- en familieleden, de heren Dirk Scheer en Bert van Zoolingen gehuldigd voor hun inzet voor de duivensport in Den Helder en kregen zij uit handen van de erevoorzitter van de vereniging, Jan Roelofsen, namens de Nationale Postduiven Organisatie (NPO) de bronzen bondsspeld met bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Deze gedecoreerde leden hebben zich verdienstelijk gemaakt in het bestuur en/of hebben veel werk verzet in diverse werkcommissies om de wedvluchten met de postduiven voor alle leden mogelijk te maken.

Ome Dirk
Ome Dirk Scheer, zo hij wordt genoemd, is 87 jaar oud en wordt op 30 november 88 jaar. Een man die niet stil kan zitten, iemand waar je als vereniging altijd een beroep op kan doen. In zijn jonge jaren is Dirk ook al een duivensporter geweest en altijd een belangrijke steunpilaar voor de vereniging. Actief met het inkorven, laden van de duivenmanden en deze toen nog met een handkar hoog opgestapeld naar het oude NS station brengen en daar weer overladen in de speciale duivenwagon. Toentertijd werden de duiven nog per trein naar de losplaats gebracht. Wanneer de duiven op zondag weer terugkwamen werden deze geklokt op een prikklok en daarna uitgeslagen in de vereniging op een zogenoemde moederklok.

Ome Dirk heeft in de duivensport alle oude- en nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Er is ook een periode geweest dat hij zonder duiven heeft gezeten en ging het voetballen voor. Later is hij met zijn zoon opnieuw gestart met de duivensport onder de naam combinatie Scheer. Echter dat is ook lang weer voorbij. Maar nooit is de interesse voor de duivensport verdwenen. En is nog wekelijks is hij aanwezig in de vereniging om te kijken of hij nog taken kan oppakken. Voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging heeft het bestuur hem voorgedragen voor de bronzen speld, welke aanvraag dan ook door de Nederlandse Postduivenorganisatie (NPO) is gehonoreerd. Van harte gefeliciteerd met deze speld.

Bert van Zoolingen
Bert van Zoolingen is 57 jaar. Komt oorspronkelijk uit Hoorn, waar hij samen met zijn vader in de duivensport actief is geweest. Door zijn werkzaamheden verhuisde hij naar Texel en werd lid van een Helderse vereniging. Hij speelde met zijn duiven voornamelijk op de lange afstand vluchten, de overnachtfond vluchten, zijn hoogste notering in 2002 is geweest, de 2e Nationale prijs van een wedvlucht vanaf Bordeaux, een prachtige prestatie. Bert is sinds de fusie in 1998 bestuurslid van de PV Den Helder. Hij heeft ook actief de fusiebesprekingen tussen de duivensportverenigingen gevoerd en deze weten af te ronden.

Bert heeft diverse bestuursfuncties vervult, commissaris, penningmeester, secretaris en voorzitter. Hij staat bekend als een persoon die weet waar hij over praat en was voor de vereniging alvast een zeer gewaardeerd bestuurslid. Hij heeft nu geen duiven meer maar is toch al die tijd actief gebleven in het bestuurlijke circuit. Voor het vele werk wat hij heeft verricht voor de vereniging is hij door het bestuur voorgedragen bij het NPO bestuur voor de bronzen bondsspeld en die is dan ook gehonoreerd.

100 jaar Duivensport
“De duivensport in Den Helder bestaat 100 jaar en daar willen wij de komende tijd met video-opnames en een fototentoonstelling aandacht aan besteden”, vertelt Roelofsen. “Deze tentoonstelling geeft dan een overzicht van de historie van de postduivenhoudersverenigingen in Den Helder, voorzien van krantenknipsels en een overzicht van bijzondere resultaten die door de leden zijn behaald in de duivensport. De planning is dat deze tentoonstelling wordt gehouden in het eerste kwartaal van 2022.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button