Hollands KroonPolitiek

Dorien Sijbenga doet mee met BBB: “We moeten een compromis vinden”

Advertentie:

Middenmeer – Gemeenteraadslid Dorien Sijbenga van lokale partij LADA & Anders doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Haar man is agrariër en sinds haar vertrek uit Amsterdam, meer dan veertig jaar geleden, woont ze in Wieringermeerpolder. Het platteland is veranderd, ziet ook Sijbenga. Er is volgens haar een cultuurverandering nodig, maar alle problemen worden nu bij de boeren in de schoenen geschoven.

Op de boerderij van Sijbenga, zo tussen Middenmeer en Kolhorn, hangt geen omgekeerde vlag. Toch steunt het raadslid uit Hollands Kroon de protesten wel: “Natuurlijk zijn er excessen, al worden die meestal niet door de boeren zelf gepleegd, maar ik snap het heel goed. De boeren komen op voor hun bestaansrecht.” Als beoogd kandidaat voor BBB zal ze richting de verkiezingen misschien wel een ludiek spandoek op het land zetten. Liever een tekst dan een omgekeerde vlag. Sijbenga geeft de boeren uit Hollands Kroon een heel groot compliment voor hun protestactie bij het gemeentehuis. Met meer dan honderd tractoren kwamen zij het college en de raad een brief overhandigen. Dat verliep gemoedelijk.

Toch werd de protestactie niet door iedereen goed ontvangen. Enkele aanwezigen vonden de vertoning toch wat intimiderend. Sijbenga heeft dit niet zo ervaren: “Ik stond tussen de mensen. Er is geen onvertogen woord gevallen. Het is geen intimidatie om op te komen voor je leven.” Ze kan zich dan ook best vinden in vormen van protest die verder gaan dan wat de boeren in Hollands Kroon deden. Het blokkeren van wegen bijvoorbeeld: “Laat maar eens zien hoe het is als er geen agrarische sector meer is. Als je alles netjes doet wordt je niet gehoord in Nederland.”

Agrariërs in Noord-Holland
Het was de wanhoop die ze bij de collega boeren zag die haar uiteindelijk heeft doen besluiten om zich aan te melden bij het BBB van Caroline van der Plas. Het agrarische bedrijf van haar man is niet meer actief, slechts hobbymatig. Toch is ze solidair: “Zij heeft het lef om voor de rechten van het platteland op de komen. De focus is heel erg verschoven naar het stikstofdebat en dat is niet verrassend, maar uiteindelijk staat BBB voor een vitaal platteland. De boeren zijn daar een onderdeel van, maar er is nog meer: Voldoende voorzieningen, natuur, werkgelegenheid. De provincie lijkt soms te vergeten dat er boven Amsterdam ook mensen wonen.”

De impact van het beoogde nieuwe stikstofbeleid is in Noord-Holland minder groot dan in bijvoorbeeld grote delen van Noord-Brabant. Toch verandert er aan de kuststrook veel en staan bijvoorbeeld op Texel ingrijpende veranderingen op de agenda. Landbouwgrond zal moeten wijken voor natuur, al is dat onderscheid volgens Sijbenga onterecht: “Dat iets door de mens is aangelegd wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van natuur. Op de Veluwe zijn ook bomen aangeplant, daar twijfelt niemand over of dat natuur is. We hebben hier in de polder een cultuurlandschap. Dat is gewoon natuur en de agrariërs zijn de beheerders van die natuur.”

Met de hele samenleving
Nu zijn het natuurlijk ook niet de weilanden zelf die stikstof uitstoten. Ook in Noord-Holland staan megastallen. Daarnaast kennen we hectares aan energieslurpende glastuinbouw. Sijbenga ziet de noodzaak voor verandering wel, al zegt ze ook dat de mens de natuur niet regeert. Daarnaast vindt ze dat boeren al heel veel hebben gedaan om de uitstoot te verminderen. Daar is nu geen oog meer voor. Sterker nog, de boeren hebben zich in de schulden gestoken en zien hun hele bedrijf als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het belang van een goede voedselvoorziening wordt volgens haar onderschat.

“Door de enorme voorraden is er al decennia lang in Nederland geen besef meer dat er ook voedselschaarste kan ontstaan. Niemand denkt erbij na hoe je in de winkel altijd volle schappen aantreft. Honger is geen issue, het speelt niet.” De afweging tussen voedselproductie en andere zaken moet daarom zorgvuldig gemaakt worden. Dat is nu niet het geval: “Zoals Remkes eigenlijk al zei: We moeten met zijn allen nadenken over de toekomst. Je kunt daar niet alleen de boeren voor laten opdraaien.”

Cultuurverandering
Daar is een cultuurverandering voor nodig, zegt Sijbenga: “We kopen onszelf ziek. We hebben twintig paar schoenen en creëren enorme afvalbergen. We moeten ons goed afvragen waar we mee bezig zijn en over de gehele breedte zien wat we kunnen doen. Daarvoor moeten we eerst erkennen dat het probleem niet alleen bij de boeren ligt en dat je de agrarische sector niet zomaar kan opheffen. Om Nederland te voorzien van eten is er ook productie nodig. Als je tomaten in de buitenlucht plant kun je na een half jaar pas oogsten. In een kas duurt dat slechts een paar weken.”

Toch zijn het dus ook de boeren die massaal produceren. De schaalvergroting en de daarbij komende uitstoot lijken nu precies onderdeel van het probleem te zijn. Klopt, zegt Sijbenga, maar dat is veelal niet op initiatief van de boeren zelf geweest. Ook is er geen massaproductie zonder massaconsumptie: “Toen ik hier kwam wonen zag je hier en daar een tractor, maar weinig gebeurde machinaal. Je kunt als agrariër nu niet extensief en kleinschalig te werk zijn. Daarmee kun je geen boterham meer verdienen. We moeten een compromis vinden. De tegenstellingen die nu zijn ontstaan, tussen natuur en landbouw, de boeren en de burgers, is juist het laatste dat BBB wil.”

De Staten in
Met haar deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen wil Sijbenga opkomen voor de belangen van het platteland. Haar gemeente Hollands Kroon wil hoofdstad van de agrarische sector worden. Dat zou hand in hand moeten gaan. Mocht ze verkozen worden, ze staat op een voorlopige plek zesde op de lijst, blijft ze dan ook raadslid: “Ik ben voor vier jaar gekozen dus dat ben ik verplicht aan mijn kiezers.” De partijprogramma’s van LADA & Anders en BBB komen niet per se overeen volgens Sijbenga.

Toch staat haar partijgenoot en fractieondersteuner Daan Pruimboom op de vijfde plek bij BBB. Ook hij gaf eerder aan dat de belangen van het platteland te weinig in acht worden genomen door het provinciale bestuur. De kieslijst die er nu ligt is een concept, er kunnen nog dingen veranderen. “We hebben een divers team met verschillende invalshoeken”, zegt Sijbenga. “Onze fractievoorzitter Ingrid de Sain is een sterke vrouw die zich hard maakt voor de belangen van de agrariërs. Ik hoop een bijdrage te kunnen gaan leveren.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button