Den Helder wil alle horecaondernemers €1000,- geven

Den Helder – Het college B&W van de gemeente Den Helder heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om alle horecaondernemers eenmalig €1000,- te geven als compensatie voor de nieuwe coronamaatregelen. De vaste lasten van deze ondernemers lopen gewoon door maar worden vaak niet volledig door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opgevangen.

Specifiek gaat het om een bijdrage voor de materiële vaste lasten, kosten die ook doorlopen wanneer een zaak grotendeels gesloten is. Voor de ondernemers die een restaurant of café beheren geeft de regeling een bijdrage van €1.000,-. Het voorstel van het college betreft een laagdrempelige regel, zodat de aanvraag gemakkelijk kan plaatsvinden. Omdat ook sommige verhuurders van horecapanden een korting geven, wordt het perspectief voor deze ondernemers weer wat beter, zo stelt wethouder Kees Visser.

Het subsidieplafond wordt in het de nieuwe regeling, genaamd Verordening tijdelijke tegemoetkoming materiëlevaste lasten voor restaurants en cafés, vastgesteld op €200.000,-. De raad moet bij de aankomende gemeenteraad op 20 december gevraagd worden om in te stemmen met het voorstel.

Mobiele versie afsluiten