Hollands Kroon

Steekproef in Hollands Kroon: Gemeente wil positieve en negatieve ervaringen horen

Adverentie

Hollands Kroon – De gemeente gaat inwoners en ondernemers vragen naar hun ervaringen met de gemeente. Door middel van twee aparte steekproeven, de Inwoners- en ondernemerspeiling, wil Hollands Kroon onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente, de directe dienstverlening en het ondernemersklimaat. Een selectie van de inwoners krijgt hierover in januari een brief toegestuurd.

In totaal gaat het om een steekproef van 3.600 inwoners. Iedereen tussen de 18 en 85 jaar oud komt in aanmerking, onder de voorwaarde dat hij of zij langer dan éénjaar in Hollands Kroon woont. Een huishouden kan maar één keer voorkomen in de steekproef en inwoners die in een verzorgingstehuis of een gesloten voorziening wonen worden niet meegenomen. Voor de ondernemerspeiling worden alle in Hollands Kroon economisch actieve ondernemingen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aangeschreven. Twee jaar geleden reageerde zo’n 25 procent van de inwoners en iets meer dan 9 procent van de ondernemers op de oproep.

In 2018 en 2020 voerde de gemeente hetzelfde onderzoek uit. Toen en nu kiest het bestuur ervoor om de methode van de VNG te gebruiken. Door gebruik te maken van deze gestandaardiseerde vragenlijsten is het mogelijk om de resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Ook kan er gekeken worden naar de eerdere jaren om zo te zien of er verbeteringen zijn. Twee jaar geleden waren er ten opzichte van 2018 enkele verbeteringen te zien, maar niet op alle fronten. Zo was de waardering voor de eigen buurt iets gedaald, alsmede de wijze waarop inwoners de toegankelijkheid van alle wegen en paden ervaren.

Niet alleen negatieve feedback
Het college B&W geeft in een toelichting aan dat zij graag zowel de negatieve als de positieve feedback horen. Volgens wethouder Theo Meskers zijn mensen vaak eerder geneigd om te reageren als ze negatieve ervaringen hebben met de gemeente. Dat waardeert het college, maar zij willen ook graag horen wat er wel goed gaat. Dat helpt namelijk ook om de dienstverlening te verbeteren. “Je kunt leren van fouten, maar juist ook van wat er goed gaat”, aldus burgemeester Rian van Dam. Als bij de gemeente goed in beeld is wat de inwoners als positief ervaren dan kan dat bijvoorbeeld ook gebruikt worden als richtlijn voor andere dingen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button