Kop van Noord-HollandPolitiek

Regionale jaarvergadering Fietsersbond Noordkop en Texel

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – De afdelingen Den Helder, Noordkop en Texel van de Fietsersbond houden op 25 januari een gezamenlijke jaarvergadering, met als doel comfortabel en veilig fietsen in de Noordkop en op Texel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom als ze zich voor 20 januari aanmelden. Uit het programma blijkt, dat de blik vooral naar voren gericht is.

Doorfietsroutes
Een delegatie verkeersambtenaren van gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel presenteren gezamenlijk de plannen en vorderingen voor de doorfietsroutes vanaf Texel, via Anna Paulowna, Schagen naar Heerhugowaard en Alkmaar. Samen met de aanwezigen wordt gediscussieerd over de voorgenomen maatregelen om de Noordkop en Texel niet alleen fietsvriendelijker, maar ook fietsveiliger te maken. Gezien het stijgende aantal verkeersslachtoffers is dat broodnodig. De betrokken colleges hebben op deze punten grote ambities. Centraal in dit programmaonderdeel staat de vraag: “Hoe zetten we de fiets (nog meer) op Een?”

Na de pauze presenteren de drie afdelingen de successen van het afgelopen jaar. Ook is er aandacht voor de pijnpunten en welke worden er in het komende jaar aangepakt. Afdeling Texel kijkt o.a. terug én vooruit op de ontwikkelingen rondom de Emmalaan. De plannen kunnen rekenen op 100% steun van de afdeling, maar de daadwerkelijke aanpak laat nog steeds op zich wachten.

Rotondes
Eindelijk worden de rotondes in Den Helder heringericht, zodat zij voldoen aan de richtlijn “Binnen de bebouwde kom is de fietser op de rotonde in de voorrang”. Dat is nu niet overal het geval en dat leidt tot verwarring en dus onveiligheid voor alle weggebruikers. Pijnpunt hier is de financiering. Ook de aanpak van de rotonde op de Vijfsprong is nog niet uitgewerkt.

In Schagen wordt volop gewerkt aan de uitbreiding van het winkelcentrum Makado. De afdeling Noordkop kijkt samen met de verkeersambtenaren naar de inrichting van de openbare ruimte na de voltooiing. Hoe gaan de routes voor het langzame verkeer straks lopen en hoe veilig wordt het verblijfsgebied in het centrum? Het aantal fietsparkeerplaatsen zal bijvoorbeeld fors uitgebreid moeten worden.

Verkeersveiligheid
De afdeling heeft een inventarisatie gemaakt van de scholierenroutes vanuit de dorpen naar Schagen. Daar zijn talrijke verbeterpunten en de afdeling wil samen met de gemeente prioriteiten kiezen. Een schoolvoorbeeld voor burgerparticipatie in Hollands Kroon is de betrokkenheid van de werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind en de Fietsersbond bij het ontwikkelen van plannen om de Zandweg en rotonde van Zijdewind veiliger in te richten. In goed overleg met de gemeente is er een schetsontwerp vastgesteld en nu wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Vanaf 20:40 is er een gezellig samenzijn, zodat de Texelaars de laatste boot nog kunnen halen. De locatie is Foodstation Avanti, Spoorstraat 9, Den Helder. Vanaf 17:30 is iedereen van harte welkom met koffie en thee en om 21:10 sluiten we de vergadering. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, i.v.m. de ruimte en de catering. Dat kan via noordkop.fietsersbond.nl tot uiterlijk 19 januari.

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button