Defensie

Marine neemt aanvullende maatregelen na nieuwe COVID-besmettingen

Den Helder – De marine gaat striktere maatregelen hanteren voor marineschepen die naar zee gaan. Dit heeft de marine besloten nadat eind vorige week vier marineschepen terugkeerden met COVID-besmettingen.

Voor schepen die binnen 24 uur van thuishaven Den Helder opereren, geldt nog steeds dat militairen thuis blijven indien ze klachten hebben of personen met mogelijke klachten in hun directe omgeving. Daarnaast vindt een screening plaats voor vertrek en keert een schip direct terug naar de haven voor het testen van bemanningsleden indien op zee klachten ontstaan.

Voor schepen die verder dan 24 uur van Den Helder opereren, gelden aanvullende maatregelen. Alle opvarenden gaan voorafgaand aan het vertrek tien dagen op een gecontroleerde locatie in quarantaine. Aan het einde van de quarantaineperiode moet iedereen een negatieve PCR-testuitslag hebben om aan boord te mogen stappen. Daarna blijft de screening van kracht en wordt strikt toegezien op het bewaren van de ‘COVID-vrije bubbel’ aan boord.

Aanvullende maatregelen nodig
Volgens de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten, schout bij nacht Huub Hulsker, zijn de aanvullende maatregelen onvermijdelijk. “Tot recent lukte het goed uitbraken aan boord te voorkomen of te beheersen met een set maatregelen, zoals de 24-uur enveloppe, thuisquarantaine en screening aan de valreep. Alleen in situaties waarbij eenheden langer op zee zouden zijn en de medische afvoermogelijkheden beperkt zouden zijn, werden zwaardere maatregelen geadviseerd.

Inmiddels is duidelijk dat de tot nu toe gebruikte set van maatregelen niet meer toereikend is om uitbraken aan boord te voorkomen en te beheersen. Testen en isoleren aan boord blijkt minder goed te werken dan voorheen. Vandaar dat we nu aanvullende maatregelen nemen.”

Besmettingen
Vorige week kregen bemanningsleden aan boord van Zr.Ms. Van Speijk, De Zeven Provinciën en Karel Doorman lichte COVID-verschijnselen. De schepen waren op weg waren richting Noorwegen voor de oefening Hybrid Archer. Ook mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen keerde na afloop van een opwerkprogramma met een positieve coronabesmetting terug. Zr.Ms. Van Amstel is vorige week juist niet uitgevaren voor het vervolg van haar opwerkprogramma, vanwege een positieve coronabesmetting.

Op dit moment zijn er enkele tientallen besmettingen onder deze bemanningsleden. Niemand is ernstig ziek. Het is nog niet duidelijk welk effect de besmettingen hebben op het verdere vaarprogramma van de marine.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button