Hollands Kroon

Klantenraad Incluzio Hollands Kroon zoekt leden

Hollands Kroon – Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de basisvoorzieningen. Leden van de klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio Hollands Kroon.

De klantenraad onderhoudt contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoekt wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelt informatie over de klanttevredenheid. Al die waarnemingen delen zij in de raad en met het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen.

Leden van de klantenraad kunnen echt iets betekenen voor inwoners van Hollands Kroon die nu of in de toekomst onze ondersteuning nodig hebben. De leden van de klantenraad besteden per week een dagdeel aan activiteiten voor de klantenraad. De raad vergadert tien keer per jaar bij Incluzio in Wieringerwerf. Reis- en onkosten worden vergoed en er is een tegemoetkoming.

Lid worden van de klantenraad? Stuur dan een korte motivatiebrief met cv naar de klantenraad, via klantenraadihk@gmail.com. Geef in die brief ook aan of er sprake is van specifieke deskundigheid die van toegevoegde waarde is voor het werk als klantenraadslid.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button