Hollands KroonPolitiek

Mogelijk nieuw bos in Hollands Kroon

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft zich dinsdagavond laten informeren over het nieuwe groenstructuurplan. Tijdens de bijeenkomst, die in het teken stond van de kwaliteit van de openbare ruimte, werd onder meer gesproken over het onderhoud van het bestaande groen binnen de gemeente en de mogelijkheden tot erfbeplanting. Daarnaast werd een zestal locaties besproken waar mogelijk een compleet nieuw recreatief natuurgebied kan worden aangeplant.

Het groenstructuurplan, waarin de ontwikkelingen voor het openbaar groen staan beschreven, werd door Adviesbureau BügelHajema toegelicht. Eerder is via het platform denkmee.hollandskroon.nl door middel van een enquête inzicht in de wensen van de burgers verkregen. Middels de enquête werden de burgers ook gevraagd of zij behoefte hadden aan een nieuw bosgebied en welke gebruiksbestemming zij bij een bos voor ogen hadden. Uit dit onderzoek bleek dat het overgrote deel van de respondenten aangaf een bos te willen waarin gewandeld kon worden. Verder vindt men het belangrijk dat er met een bos diversiteit wordt aangebracht in het landschap. Niemand van de respondenten gaf aan helemaal geen bos te willen in de gemeente, er lijkt dus draagvlak te bestaan voor het idee.

De locatie van het bos is nog onzeker. Uit verder onderzoek door BügelHajema zijn een zestal locaties naar voren gekomen die aan bepaalde eisen voldoen, zoals voldoende ruimte en eigendom, of de mogelijkheid het gebied te kopen door de gemeente. Onder andere het sportveld bij Winkelerzand werd genoemd, en een locatie bij Kolhorn, waarbij het nieuwe bos zou aansluiten aan het reeds bestaande Kolhorner Bos. Echter bleek dat er bij veel van de locaties reeds plannen waren gemaakt over de invulling van het gebied. De exacte locatie moet dus nog nader bepaald worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het aanplanten van een hectare bos ongeveer €52.000,- kost. In de toekomst zal meer duidelijk worden over de concrete invulling van het plan.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button