Noord-Holland

Toenemend gebruik online diensten door patiënten in de Noordkop

Noord-Holland – Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) heeft de ambitie huisartsenpraktijken te ondersteunen op het gebied van digitaliseren. Dit past bij de landelijke ontwikkeling vanuit wetgeving, waarbij patiënten de mogelijkheid krijgen online inzage te krijgen in hun dossier. Hierbij heeft de patiënt online toegang tot de eigen medische gegevens, zoals bijvoorbeeld het advies van de huisarts, een lijst met medicijnen of uitslagen van bloedonderzoek.

Patiënten kunnen op de website van hun huisartsenpraktijk zien of zij via een patiëntenportaal (via de computer) of app (via telefoon of tablet) online toegang hebben tot hun medisch dossier.

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin naast dossierinzage ook andere diensten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld het maken van online afspraken, bestellen van herhaalmedicatie en het e-consult (het stellen van korte vragen). De online diensten die worden aangeboden verschillen per praktijk, maar breiden zich steeds verder uit. Het voordeel is dat patiënten zelf online hun zorg kunnen regelen wanneer het hen uitkomt.

Een goed geïnformeerde patiënt met kennis van de medische gegevens kan makkelijker met de huisarts praten over de eigen gezondheid en keuzes maken over een behandeling. Daarnaast kunnen zij zich beter voorbereiden op een consult en na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek.

Veilig gegevens uitwisselen
De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de patiënt zelf hebben toegang tot de gegevens. Het is belangrijk dat patiënten voorzichtig zijn met het geven van de medische gegevens aan anderen en de inloggegevens altijd geheim te houden.

De afgelopen periode is het aantal patiënten dat gebruik maakt van online diensten bij de huisarts sterk toegenomen. De Kop van Noord-Holland staat hierdoor, samen met regio Noord-Kennemerland, in top 10 regio’s met de meeste patiënten online.

Voor vragen kunnen patiënten terecht op de website van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) www.hknhuisartsen.nl/online-inzage/ of bij hun huisarts.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button