Den HelderPolitiek

Noordkop gemeenten tekenen woonakkoord

Kop van Noord-Holland – De vier gemeenten uit de Kop van Noord-Holland en de provincie gaan een samenwerking aan om iets te doen aan de uitdagingen op de woningmarkt. In het regionaal woonakkoord dat de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie zijn aangegaan is onder andere aandacht voor versneld bouwen en het ontwikkelen van een flexibele schil. Ook krijgen de gemeenten van de provincie meer ruimte om te bouwen.

De ambitie van de betrokken wethouders Theo Groot (Hollands Kroon), Jelle Beemsterboer (Schagen) , Heleen Keur (Den Helder) en Hennie Huisman (Texel) is om voor iedereen een passende woning te realiseren. Een vernieuwend idee? Nee, maar de regionale samenwerking moet zorgen voor versnelde oplossingen. Verschillende wethouders in Noord-Holland hebben juist de provincie al eens aangewezen als belemmerende factor. De gedeputeerden zijn in het verleden terughoudend geweest met bouwen buiten de bestaande kernen, maar ook zij worden langzamerhand flexibeler door de toenemende druk op de woningmarkt. Het akkoord maakt vroegtijdige afstemming van woningbouwplannen in het landelijk gebied mogelijk.

Mobiliteit en duurzaamheid
Binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij OV-knooppunten blijft het devies, daarom komen de meeste huizen ook in de grotere kernen. Dit heeft verschillende voordelen voor mobiliteit. De regio kent vanwege de ligging een opgave. De dagelijkse verkeersbewegingen tussen de Noordkop en de metropoolregio Amsterdam vragen bijzondere aandacht, maar de uitbreiding van het wegennet lijkt niet op tafel te liggen. Alternatieve en openbare vervoersvormen hebben de voorkeur: “Zo wordt enerzijds bijgedragen aan de klimaatopgave door mobiliteit te verduurzamen, anderzijds kan de schaarse ruimte efficiënter worden ingericht.”

In totaal is de opgave voor de komende vijf jaar om nog eens 4.500 woningen te bouwen. Het gaat echter niet alleen om kwaniteit: Ook wat betreft de verduurzaming van nieuwbouw hebben de provincie en de gemeenten grote ambities. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en natuur- en landschapsinclusief bouwen. De gemeenten gaan inzetten op flexibele woningen en willen ruimte laten voor creatieve oplossingen. Er moet als het ware een flexibele schil ontstaan voor spoedzoekers, werknemers, studenten en vergunninghouders. Ook zijn er plannen voor een doorstromingscoach.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Wel opvallend dat er een week voor de verkiezingen opeens nieuwbouwplannen door CDA-wethouders worden gelanceerd in de Noordkop en Hollands Kroon. Aan het eind van de raadsperiode waarin er door hen verder niet veel is gepresteerd op woningbouwgebied. Dat komt toch toch wel een beetje over als verkiezingsretoriek. Jammer.

  2. Een doorstromingscoach??
    Wat moet ik me daar van voorstellen? Iedereen weet de reden waarom doorstroming niet gebeurt, waarom moet daar iemand voor aangesteld worden?

    1. iemand die vooral de ouderen gaat indoctrineren dat ze veel te groot wonen en dus moeten verhuizen naar een kleiner en duurder appartement in een buurt ver weg van de vertrouwde omgeving waar ze zich totaal niet thuis voelen tussen de mensen waar ze niets mee hebben…..

Back to top button
%d bloggers liken dit: