GR2022HK

PvdA Hollands Kroon vindt wachttijd sociale huurwoning onaanvaardbaar

Advertentie:

Hollands Kroon – De PvdA vindt de huidige wachttijd van vier jaar voor een sociale huurwoning in Hollands Kroon onaanvaardbaar, zo valt te lezen in het verkiezingsprogramma. De partij wil nieuwe regels: Bij nieuwbouwprojecten moet minstens 30 procent van de woningen uit sociale huur bestaan en woningbouwcorporaties mogen geen huurwoningen meer verkopen.

Ook de afname van het aantal sociale huurwoningen met bijna 300 in de periode tussen 2015 tot 2021 is een doorn in het oog. Er moet snel gekeken worden naar nieuwe bouwlocaties en de gemeente moet meer ruimte bieden aan alternatieve woonvormen. Hierbij kan gedacht worden aan hofjes, woningsplitsing of tiny houses. Ook moet er een zelfbewoningsplicht komen zodat de nieuwe woningen niet worden opgekocht door beleggers. Naast de sociale woningmarkt is ook de vrije sector een punt van zorg: “Er moet evenwichtiger worden gebouwd voor alle categorieën. Starters, gezinnen, alleenstaanden, ouderen; samen in dezelfde wijk. Zo kan men elkaar kan blijven ontmoeten en ontstaat er geen tweedeling.”

Bovenop de landelijke problemen ten aanzien van de woningmarkt kent Hollands Kroon nog een opgave: De huisvesting van arbeidsmigranten. In de visie van de PvdA staat dat zij de arbeidsmigranten van harte welkom heten, maar enkel wanneer er goede huisvesting en goede arbeidsvoorwaarden worden geboden: “De koppeling van wonen en werken, wat betekent dat een arbeidsmigrant bij ontslag meteen dakloos raakt, is onacceptabel.” De werkgevers zijn verantwoordelijk, maar de gemeente moet met hen goede afspraken maken. PvdA Hollands Kroon zet vraagtekens bij “een economie die alleen maar groeit door de inzet van arbeidsmigranten en het probleem van de huisvesting op het bordje van onze samenleving afschuift.”

De rest van het programma
Buiten de aandacht voor de woningmarkt heeft de partij van lijsttrekker Sylvia Buczynski aandacht voor werk en economie, zorg en welzijn, sport, kunst, cultuur en duurzaamheid. Zo moet er extra aandacht komen voor startende ondernemers, zeker als hun bedrijf actief bijdraagt aan duurzaamheid en rekening houdt met de omgeving en de inwoners van Hollands Kroon. Er moet daarnaast structureel meer geld komen voor kunst en cultuur. Bij bouwplannen of herinrichtingen in de openbare ruimte kan een kunstwerk worden geplaatst. Op het gebied van duurzaamheid ziet de PvdA een belangrijke rol voor de gemeente: Die moet voorkomen dat inwoners met een kleinere beurs niet kunnen meekomen. Energiearmoede moet voorkomen worden. Het volledige verkiezingsprogramma van PvdA Hollands Kroon is te lezen op de website van de partij.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button