Noord-Holland

Provincie Noord-Holland blijft fors inzetten op Smart Mobility

Noord-Holland – Tot 2030 worden in de provincie Noord-Holland ruim 200.000 woningen bijgebouwd. De druk op de Noord-Hollandse wegen neemt de komende jaren steeds meer toe. Als de mens mobiliteit niet op een andere manier gaat organiseren, leidt de bouw van die extra woningen tot 40 procent meer verkeer en staan we allemaal stil. De provincie investeert daarom bijna 7 miljoen extra in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen, voor nu en in de toekomst.

Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte. Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.”

Ook het reisgedrag van gebruikers verandert, mede als gevolg van toenemende aandacht voor klimaat, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er kansen zijn om mobiliteit anders vorm te geven. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu.

Bijdragen aan Noord-Hollandse opgaven
De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de activiteiten voor de korte termijn van 2021 tot 2025. Daarbij realiseert de provincie wat de afgelopen jaren al geleerd is. Zo worden de komende jaren alle provinciale verkeerslichten ‘intelligent’ gemaakt waardoor weggebruikers een adviessnelheid kunnen krijgen voor groen licht. Nood- en hulpdiensten kunnen automatisch groen krijgen en indien mogelijk kunnen bepaalde groepen zoals openbaar vervoer, vrachtwagens en (groepen) fietsers voorrang krijgen.

Ook worden brugopeningen beter afgestemd op basis van de passerende schepen én de hoeveelheid verkeer. Niet alleen brugopeningen, maar alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan de voorruit. Daarnaast wordt het gebruik van schone vervoerwijzen zoals openbaar vervoer, fiets en elektrische (deel)auto’s gestimuleerd.

Tot slot wordt onderzocht op welke wijze slimme algoritmes en zelfrijdende voertuigen en andere slimme toepassingen bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat en economie en leefbaarheid.

Toon meer

Laura Konkelaar

Dit bericht is geplaatst door Laura Konkelaar. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Laura richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via laura@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button