Den HelderPolitiek

Fractie Bazen wil een andere naam en meer commissieleden

Den Helder – Kees Bazen en zijn fractiegenoten willen graag een andere naam dan ‘Fractie Bazen’. In het Reglement van orde van de gemeenteraad staat echter dat dit niet mag in het geval van afsplitsing. De fractie dient bij de raadsvergadering vanavond (9 mei) een motie in waarmee zij vragen om een wijziging van dat reglement. Daarnaast dienen ze een motie in om toe te staan dat ze meer dan twee commissieleden mogen aanstellen.

De limiet van twee commissieleden is een gevolg van de Verordening op de raadscommissies, net als het Reglement van orde van de gemeenteraad vastgesteld in 2018. Wanneer één lid van een partij zich afsplitst mag de nieuwe fractie slechts twee commissieleden aanstellen, in tegenstelling tot de standaard van vijf. Wanneer twee leden zich afsplitsen kunnen zij één commissielid toevoegen en wanneer meer dan twee partijleden zich afsplitsen mogen zij geen commissieleden aanstellen. Zo zijn er altijd drie fractieleden toegestaan, één voor iedere raadscommissie. Fractie Bazen wil echter twee leden per commissie, met het oog op uitval door bijvoorbeeld ziekte en drukke werkzaamheden.

Wijziging van de regels
De fractie Bazen meent dat een wijziging van het reglement van orde terecht zou zijn, onder andere omdat de afscheiding van raadslid Bazen geen eigen keuze is geweest. De regel is bedacht om afsplitsen te ontmoedigen, maar ongewild afgescheiden worden is volgens de fractie iets anders is dan voor afsplitsing kiezen. Daarnaast bestaat de fractie inmiddels uit acht leden. “Een partij van zoveel personen haar naam zelf moet kunnen kiezen om zo recht te doen aan het democratische recht van vrijheid van meningsuiting”, aldus Bazen. Ook is de naam ‘Bazen’ door de afsplitsing met Seniorenpartij naar eigen zeggen beschadigd.

Voor de naamswijziging is een wijziging van het Reglement van orde nodig. Voor de extra commissieleden een wijziging van de Verordening op de raadscommissies. Bij de laatste wijziging van het Reglement van orde, in 2018, zijn meerdere regels toegevoegd die het afsplitsen van raadsleden moesten ontmoedigen. Zo stond in het stuk in eerste instantie dat afgesplitste raadsleden geen raadsvergoeding zouden krijgen. Dit is er uiteindelijk door een amendement van GroenLinks uitgehaald. Als de moties van Fractie Bazen door de raad worden aangenomen komen de gewijzigde reglementen terug naar de raad in de vorm van een voorstel.

De nieuwe naam voor de partij van Bazen is nog niet bekend: “We lopen nog niet op de zaken vooruit en we denken nog na”, zegt hij daarover.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button