Den HelderPolitiek

PVV stelt vragen over energietoeslag

Den Helder – PVV Den Helder heeft aan het college vragen gesteld over de uitbetaling van de energietoeslag. Uit een inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat gemeenten verschillende inkomensgrenzen hanteren. In de meeste gevallen, zo ook in Den Helder, is de grens 120 procent van de bijstandsnorm. Sommige gemeenten gaan echter ruimhartiger om met de extra uitkering.

De PVV wil van het college weten waarom er in Den Helder is gekozen voor een grens van 120 procent. Dit is de standaard: De regeling is door het kabinet ontworpen voor huishoudens die niet meer dan 120 procent van het sociaal minimum verdienen. In veruit de meeste gemeenten, zo ook in heel Noord-Holland, wordt dit percentage dan ook gehanteerd. Sommige gemeenten zijn ruimhartiger, zoals bijvoorbeeld Den Haag, Utrecht en Leeuwarden. In Rotterdam is de grens het hoogst: 140 procent. Zo heeft een Rotterdams gezin met een inkomen van €2.000,- per maand nu wel recht op de toeslag, maar dat zou niet het geval zijn als datzelfde gezin in Den Helder zou wonen.

Geen structurele oplossing
Daarom wil de PVV ook graag inzicht in de wijze waarop deze grens invloed heeft op de hoeveelheid gezinnen dat in aanmerking komt voor de toeslag. Met andere woorden: Hoeveel gezinnen die nu geen recht hebben op de eenmalige uitkering van €800,- zouden dat wel hebben wanneer de grens wordt opgerekt naar 140%? Tevens vraagt de partij zich af of wel wordt gemonitord of de huidige inkomensgrens en de hoogte van de toeslag afdoende werken om noodlijdende Helderse huishoudens tegemoet te komen.

Fractievoorzitter Vincent van den Born sluit af door te zeggen dat de energietoeslag geen structurele oplossing is voor de stijgende energiekosten en dat Den Helder zich waar mogelijk hard moet maken voor “het betaalbare, veilige en betrouwbare kernenergie”. Aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button