Den HelderPolitiek

Den Helder moet beste fietsstad van Nederland worden

Den Helder – De Fietsvisie moet het startpunt worden om een wens van de gemeenteraad waar te maken: Den Helder als beste fietsstad van Nederland. Met het raadsvoorstel is een eerste stap gezet. Het college wil de fietsinfrastructuur binnen de gemeente verbeteren en opwaarderen, betere parkeervoorzieningen voor de fiets realiseren en de veiligheid van de fietser vergroten. Wethouder Heleen Keur vraagt de raad in te stemmen met een bedrag van € 200.000,- voor deze Fietsvisie, waaraan ook de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de Helderse Ondernemers Vereniging en de provincie Noord-Holland hun bijdrage hebben geleverd.

Het bedrag van € 200.000,- wordt uitgegeven aan het oplossen van knelpunten in het fietsnetwerk, voor maatregelen in het kader van fietsparkeren, het stimuleren van fietsgebruik en voor recreatieve fietsvoorzieningen.

Fietsvriendelijke stad
“In het coalitieakkoord is afgesproken om Den Helder de meest fietsvriendelijke stad van Nederland te maken. Dat stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma. De VVD en fietsers? Ja, we zijn blij dat we er werk van gaan maken. Het is een visie op hoofdlijnen en we moeten voorkomen om al te veel op de uitvoering in te gaan. Eén bespreekpunt, de voorrang op rotondes. Dat is niet goed geregeld en niet eenduidig in onze gemeente. Het komt de veiligheid van de fietser niet ten goede. Onze vraag aan het college is dan ook of zij bereid zijn om voorrang voor fietsers op de rotondes te regelen”, zo opende raadslid Rogier Bruin van de VVD de discussie over de Fietsvisie.

College-raadslid en fractievoorzitter Harrie van Dongen van de Stadspartij ziet echter niets in de voorrangssituatie voor fietsers op rotondes. “Fietsvriendelijk betekent niet dat fietsers overal voorrang moeten krijgen. Voorrang voor fietsers op rotondes is een stukje schijnveiligheid. Een auto neemt voorrang. In het slechtste geval komt de fietser onder een steen. Ik denk niet dat we daar naar toe moeten.” Bruin gaf als antwoord dat de veiligheid van de fietser eveneens afhangt van hoe de rotonde wordt ingericht en hoe duidelijk dit wordt aangegeven.

Verkeersveiligheidsplan
Wethouder Keur gaf aan dat beide sprekers gelijk hebben. “Een rotonde is op zich al een heel veilig middel om de snelheid eruit te halen en veiligheid voor langzame weggebruikers te verbeteren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet hebben van voorrang op rotondes voor fietsers veiliger is dan wel voorrang hebben, maar Den Helder is in Noord-Holland de enige gemeente die dat handhaaft en dat zorgt wel voor onveiligheid, want het geeft verwarring bij mensen van buitenaf. We zijn ermee bezig, maar het vergt wat. Voorrangssituaties wijzigen betekent rotondes aanpassen, elf rotondes binnen de gemeentegrens. We zijn bezig met een verkeersveiligheidsplan in overleg met de provincie. We willen inzetten op samenwerking met het Rijk en de provincie en pas dan de rotondes aanpassen. Het kost tijd en geld. We hopen op subsidies vanuit de provincie en het Rijk en daarom is het niet terug te vinden in de Fietsvisie.”

De meningen van de diverse partijen op de Fietsvisie waren verdeeld. Diverse raadsleden hadden vragen zoals wat te doen met de huidige verkeerssituatie bij het tunneltje van de Brakkeveldweg, de doorfietsroute van Julianadorp naar Den Helder en de verkeersbrug van de Beatrixstraat/Westgracht naar Willemsoord en fietsen langs/over terrassen. Volgens een aantal raadsleden is de Fietsvisie vaag en schiet het tekort. “Ik vraag de raad om twee ton voor de visie en een uitvoeringsplan. Het bedrag is begrensd, maar we proberen zoveel mogelijk te doen voor fietsers. Er moet meer gebeuren, maar het is wel een mooie aanzet om Den Helder fietsvriendelijker te maken”, aldus de wethouder, die de raad wel de toezegging deed om nogmaals de Fietsvisie te bespreken met de Fietsersbond.

Tijdens de volgende raadsvergadering zal de Fietsvisie nogmaals worden besproken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button