Den HelderPolitiek

Meer subsidie voor grote evenementen, minder voor wijkactiviteiten

Den Helder – Tijdens de beeldvormende raadsvergadering is onder meer het voorstel voor de subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 besproken. In totaal is € 140.000,- beschikbaar als subsidie voor zowel grote, bovenregionale evenementen als de Marinedagen en Sail alsook voor kleinere, wijkgerichte publieksactiviteiten als een burendag of braderie. Met name de door het college voorgestelde verdeling van 80%-20% leverde een discussie op. Het voorstel zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw worden besproken.

De ambitie van het college is om meer grote evenementen te organiseren in Den Helder. De focus wordt als het aan B&W ligt meer gelegd op evenementen dan op publieksactiviteiten, wat dus ook tot uiting komt in de verdeling van de gelden. Een totaalbedrag van € 140.000,- is beschikbaar voor evenementen en publieksactiviteiten en concreet komt dit neer op € 110.000,- voor de grote bovenregionale evenementen, terwijl het restant van € 30.000,- verdeeld wordt over kleinere, meer wijkgerichte activiteiten.

Steuntje in de rug
De evenementensubsidie heeft vooral als doel nieuwe evenementen te stimuleren en een steuntje in de rug te geven bij de opstart. “In de praktijk zien we echter dat dezelfde evenementen jarenlang gebruik maken van de subsidie. Het onderliggende idee hierbij is dat een evenement zich in vier jaar zodanig kan ontwikkelen en groeien dat het zonder de subsidiebijdrage georganiseerd kan worden”, aldus het college, dat met name evenementen wil ondersteunen die gericht zijn op techniek, maritiem en energie. “Deze drie punten komen voort vanuit de regionale samenwerking en vanuit het Helders Perspectief en willen wij extra benadrukken”, aldus wethouder KeesVisser.

Met name fractievoorzitter Pieter Blank van de PvdA vindt het van belang dat evenementen als de Dag van de Muziek en Historisch Weekend in de toekomst op subsidie kunnen blijven rekenen. “Basisevenementen, krachtig voor Den Helder en ze geven onze stad een eigen identiteit”, aldus Blank, die daarnaast een voorstander is van het blijven toekennen van subsidie voor kleinere activiteiten in de eigen wijk voor de sociale samenhang. “Ik heb er moeite mee dat veel aandacht uitgaat naar de allergrootste evenementen. Misschien moeten we na corona veel meer kleinere activiteiten organiseren om één en ander weer op gang te brengen.” Blank gaf aan dat het percentage van verdeling van gelden wellicht gewijzigd kan worden naar bijvoorbeeld 70%-30% of zelfs 60%-40%.

“Evenementen als Dag van de Muziek en Historisch Weekend worden door heel veel Helderse inwoners gewaardeerd en bezocht. We pleiten er toch voor om toe te werken naar zelfvoorzienigheid, een prikkel geven om in beweging te blijven. En wat mij betreft mogen deze evenementen zeker blijven bestaan. Op basis van historische gegevens dient er een juist percentage aangekoppeld te worden, zodat we recht doen aan zowel evenementen als activiteiten”, zo meent fractievoorzitter Petra Bais van de VVD.

Meekijken
Deze subsidieverordening Evenementen is mede tot stand gekomen met externe input. Zo heeft Citymarketing, als belangrijke factor voor de promotie van de stad en veelal betrokken bij evenementen, meegekeken. Tevens heeft een vertegenwoordiging van organisaties en evenementenorganisatoren uit Den Helder, Huisduinen en Julianadorp een bijdrage geleverd aan de voorgelegde subsidieverordening.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button