Hollands KroonPolitiek

Realisatie motorcrossterrein Middenmeer onder de loep tijdens informatiesessie

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon houdt op donderdag 18 juni (aanvang 21.00 uur) een digitale informatiesessie over een mogelijke realisatie van een motorcrossterrein voor de motorsportfederatie Stichting NHGS Phoenix op de NC 10-locatie (vlakbij de kruising Groetweg / Alkmaarseweg, N 242). Via het digitale platform denkmee.hollandskroon.nl kunnen geïnteresseerden de presentatie volgen en de ter inzage liggende stukken bekijken. De initiatiefnemer zal een toelichting geven. De stukken van het MER en het bestemmingsplan zijn dan nog niet beschikbaar. Mogelijk dat in september één of meerdere informatieavonden worden gehouden, afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft al in december 2013 besloten om onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken aan de mogelijkheid voor een motorcrosslocatie. In het destijds aangenomen raadsbesluit werd bepaald dat een geluidsniveau van 50 dB was toegestaan, een strengere eis dan de wettelijk geldende normen voor geluidsoverlast.

Verlenging termijn reacties
Twee jaar geleden heeft de raad besloten om de vervolgprocedures op te starten en bovendien af te zien van de eerder aangenomen strengere geluidseisen die in 2013 waren opgelegd. Wel dient de motorcrossclub te voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Vanaf het moment van deze besluitvorming heeft de initiatiefnemer gewerkt aan een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), die nodig was voor het opstarten van de Milieu Eeffect Rapportage (MER) procedure. De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de onderzoekkaders voor het MER zijn. De NRD heeft vanaf 7 juni 2019 ter inzage gelegen.

Als reactie daarop zijn veel zienswijzen ingediend maar het merendeel ging niet om de NRD maar om het principe van een motorcrosslocatie op de beoogde locatie. Het project roept weerstand op bij inwoners maar ook vanuit de buurgemeente Opmeer.

Met de ingediende zienswijzen en de uitgangpunten van de NRD is door de initiatiefnemer gewerkt aan het opstellen van het MER. Het MER is een onderdeel van de onderbouwing van het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting vanaf begin juli 2020 ter inzage. Vanwege de zomerperiode wordt de termijn voor het indienen van een reactie verlengd tot 1 oktober.

Mogelijke informatieavond september
Vanwege de huidige beperkingen rondom het COVID-19 virus en de verwachtte belangstelling is het niet mogelijk om een informatieavond te houden. Wanneer dit als gevolg van versoepelingen rondom Covid-19 mogelijk is, zal de gemeente Hollands Kroon bekijken of na 1 september wellicht toch een of meerdere informatieavonden gehouden kunnen worden met maximaal 100 personen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button