Kop van Noord-HollandPolitiek

Minder instroom in gesloten Jeugdzorg Noord-Holland-Noord

Kop van Noord-Holland – Sinds februari 2019 hebben de achttien gemeenten van Noord-Holland Noord een contract met Horizon voor de uitvoering van de JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van behandeling. Het tweede jaar is geëvalueerd: Er is minder instroom, maar uit de data kan niet worden gehaald waar deze jeugdigen gebleven zijn.

De evaluatie gaat over de periode van 4 februari 2020 tot 4 februari 2021. “Het blijkt dat het lukt om de JeugdzorgPlus zowel in fysieke vorm als in inhoudelijke vorm minder gesloten te laten zijn en om ook het netwerk te betrekken bij de behandeling van de jeugdige die verblijft in Antonius”, zo wordt beschreven in het onderzoeksrapport. Het contact met de buitenwereld vanuit de gesloten instelling is dus verbeterd.

Wat nog minder goed lukt is de wijze waarop de JeugdzorgPlus toegepast wordt meer te gaan zien als een tijdelijke time-out in plaats van een laatste redmiddel. Gesloten jeugdzorg moet meer een integraal onderdeel worden van de behandeling. Nu wordt het te vaak enkel toegepast wanneer er geen andere oplossingen meer zijn. Dit zorgt volgens Horizon voor een doorbroken leer- en ontwikkellijn van de jeugdige.

De instroom is in de afgelopen periode 5% minder dan daarvoor. Het is alleen niet helemaal duidelijk waar dit door komt. Dat er minder instroom is betekent namelijk niet dat er ook daadwerkelijk minder behoefte is aan deze vorm van jeugdzorg. De gemiddelde verblijfsduur in een gesloten instelling voor jeugdigen is afgenomen. Echter, het aandeel patiënten dat langer dan 30 weken behandeling nodig heeft is gestegen.

In de toekomst blijft de inzet van de gemeente erg belangrijk volgens Horizon: “Als de NHN-gemeenten hun ambitie willen waarmaken vraagt het om een constante doorontwikkeling van deze vorm van zorg voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Het vraagt om voldoende specialistisch ambulante jeugdhulp, alternatieve vormen om instroom te voorkomen en mogelijkheden voor jeugdigen om hun ‘normale’ leven weer op te kunnen pakken.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button