Den HelderPolitiek

Vragen over participatietraject woningbouw station Zuid

Den Helder – Het woningbouwproject rondom het station Zuid in Den Helder stond woensdagavond ter discussie tijdens de Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer. Voor de realisatie van de bouwplannen wil de gemeente Den Helder co-creatie inzetten, wat wil zeggen dat het in samenwerking met bewoners van de Schooten en andere belanghebbende partijen zal gebeuren. Op 18 juni zou er hiervoor een ontwerpfestival plaatsvinden, maar dit is uitgesteld.

Voordat het ontwerpfestival kan plaatsvinden moet de gemeente eerst de randvoorwaarden vaststellen. Er zijn dus beperkingen in de dingen waarover de inwoners mogen meepraten. Dit gegeven zorgde voor veel vragen vanuit de commissieleden. Zo stelt de gemeente alsnog de kaders voor de ontwikkelingen stelden sommigen. Ook leverden verschillende commissieleden hun input over wat zij vinden dat de randvoorwaarden moeten zijn. Verschillende commissieleden vinden 60 nieuwe woningen te veel en zouden graag een schaalverkleining zien.

Volgens wethouder Kees Visser is het stellen van randvoorwaarden onvermijdelijk en voorkomt het teleurstelling: “Je hebt nu eenmaal te maken met juridische kaders en bestaande plannen. Het kan niet zo zijn dat wij de inwoners laten meepraten en dat vervolgens blijkt dat dit helemaal niet uitvoerbaar is.” Eventuele zorgen over ruimtelijk inpassing en de schaal van het project zijn volgens de portefeuillehouder ook onterecht: “Den Helder staat voor de opgave om binnenstedelijk 1500 nieuwe woningen te creëren dus we moeten alle mogelijkheden aangrijpen. De schaalgrootte is belangrijk om het project rendabel te maken.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button