Politiek

CDA & Lada: Waar blijven die beleidsstukken?

Adverentie

Anna Paulowna – De agenda van de raadvergadering van 8 juni was in Hollands Kroon bij voorbaat niet erg spannend. Een motie van het CDA & Lada, ingediend en voorgedragen door Jan Willem van der Klugt, bracht daar verandering in. Hoewel de inhoud van de motie, waarbij het college werd opgeroepen om met een lange termijnagenda te komen, niet zo’n vreemde gedachte was, bleek de angel toch vooral in de toonzetting te zitten. Vooral de titel “beleidsarmoede” en diverse scherpe frases in de onderbouwing vielen geheel verkeerd bij een aantal coalitiefracties.

OHK-fractievoorzitter Alexander Bugel van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) trapte dan ook direct stevig af. De motie, maar ook de houding van het CDA in de laatste maanden, deed hem denken aan een boek uit de vorige eeuw van Kees Versteegh “de honden blaffen”, met de subtitel “waarom het CDA geen oppositie kan voeren”. Bugel vond het CDA dan ook “laag gezonken” en vond de motie “zuur en verbitterd klinken” en vond het frequent refereren aan “herstel van vertrouwen door het CDA erg wrang na 10 jaar bestuurscultuur waarin participatie een vies woord was”. Hij waarschuwde de CDA-fractie dan ook “om de komende dagen, waarin het flink warm kan worden, niet naar buiten te gaan, want met een berg boter op je hoofd wordt het dan al snel een zooitje”.

De VVD gaf bij monde van fractievoorzitter Wim Groot aan dat de VVD de zorgen van het CDA deelde en vond de lijst met stukken die nog niet naar de raad zijn doorgeleid ook erg lang. Ook volgens Sylvia Buczynski (PvdA) maakt het CDA een mokkende en verbitterde indruk. Ook vond ze dat het CDA “de vermoorde onschuld speelde, omdat men via de auditcommissie en het presidium op de hoogte zou horen te zijn van de oorzaken van de vertraging bij de diverse beleidsvoorstellen”. Joop Laagland (GroenLinks) “bedankte het CDA voor de mooie lijst van zaken die opgepakt moet worden, omdat ze de afgelopen 10 jaar zijn blijven liggen”. Judith de Git van D66 zou graag een iets constructievere bijdrage van het CDA en Lada gezien hebben. Wethouder Maarten Versluis reageerde namens het college en gaf aan dat de raad momenteel reeds veel instrumenten tot zijn beschikking had met de ‘planning en control cyclus’ en zag geen toegevoegde waarde aan het toevoegen van een extra planning.

Samen de ambitie versnellen
In tweede instantie verduidelijkte Jan Willem van de Klugt (CDA) dat de motie niet gezien moet worden als kritiek, maar als een oproep om meer beleidsstukken naar de raad te sturen. Vanuit de coalitiepartijen werd wel aangegeven dat ze ook gehoopt hadden op een snellere voortgang op de best wel hoge ambitie, maar dat de raad wel elke keer keurig werd meegenomen in de redenen waarom een aantal stukken vertraagd zijn. Gedurende de tweede instantie raakte de scherpte wat uit het debat en werden er symbolisch weer handen naar elkaar uitgestoken om eendrachtig ‘samen te bouwen aan vertrouwen’. Na een tweede schorsing trok het CDA de motie dan ook in om het gesprek met andere fracties aan te gaan over een nieuwe, meer gedragen, motie om de hoge ambities waar te maken.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. Gelukkig zijn er de berichten nog maar waarom zijn jullie ineens gestopt met uitzenden van raadsvergaderingen van HK?

    1. Hoi! Dat zijn we niet hoor. Gisteren is de uitzending gewoon om 20.00 uur begonnen, maar tegen 21.00 uur kregen we te maken met een stevige internetstoring. Zowel radio als tv vielen toen uit.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: