Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad aan de slag met nieuwe Woonvisie Hollands Kroon

Anna Paulowna – De fractie van D66 heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bestemmingsplan over De Strook 45a in Kolhorn in relatie tot de nieuwe Woonvisie. D66 vraagt zich af of een plan voor huizen op kavels van een dergelijke grootte nog wel past binnen de woonbehoefte van starters, mensen met een middeninkomen en ouderen die veelal op zoek zijn naar starterswoningen, dan wel kleinere woonruimten in een andere prijscategorie. Wethouder Theo Groot laat weten dat een nieuwe Woonvisie pas in oktober op de agenda van de raad staat voor besluitvorming. Ondertussen is de gemeenteraad ook akkoord gegaan met de bouw van vijf loftwoningen op De Strook 45a in Kolhorn.

“Een nieuwe woonvisie is in voorbereiding. Momenteel wordt input opgehaald bij de inwoners, partijen en bij de raad met een beeldvormende bijeenkomst in september. Op basis daarvan zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd”, aldus de wethouder, die aangeeft dat in overleg met de initiatiefnemer wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijk ruimtelijk plan dat voldoet aan de behoefte.

“Daarnaast zijn ook andere middelen denkbaar om te sturen op de programmering in projecten zoals deze, zoals bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst. In de Woonvisie zal worden meegenomen in hoeverre inzet van aanvullende middelen wenselijk is”, zo meldt Groot, die toevoegt dat ook bij het plan voor De Strook 45a in Kolhorn afstemming met de initiatiefnemer heeft plaatsgevonden.

Woningen voor doelgroepen
D66 vraagt zich af of bijvoorbeeld de bouw van 10 loftwoningen op ieder 550 m2 grond goed inpasbaar is en aansluit op de Woonvisie. Daarnaast is de vraag of een dergelijk project past binnen de omgeving in een dorpskern. De wethouder laat weten dat deze vraag nu niet voor ligt (op de Strook 45a in Kolhorn gaat het namelijk om vijf loftwoningen op totaal 1100 m2 grond). “Dit is aan de orde wanneer besluitvorming over de Woonvisie heeft plaatsgevonden. Daarnaast willen wij wel opmerken dat als uit de onderzoeken en Woonvisie blijkt dat er gebouwd moet worden voor jongeren en senioren en uiteraard niet enkel woningen voor deze doelgroepen worden gebouwd. Uiteindelijk is dit ook afhankelijk van de locatie en behoefte.”

Tot slot laat de wethouder weten dat de ontwikkelaar een concept bestemmingsplan voor 10 woningen op de locatie Strook 45a in Kolhorn had kunnen indienen. “Naast de behoefte aan woningen van een bepaalde categorie had het plan dan opnieuw moeten worden onderzocht op aspecten van een goede ruimtelijke ordening, zoals stedenbouwkundige inpasbaarheid, inrichting van het perceel en verkeerskundige gevolgen.”

Ook de PvdA vraagt aandacht voor woningen voor starters, middeninkomen en ouderen in Hollands. Recent is de partij gestart met het publiceren op de eigen website van waargebeurde verhalen over inwoners uit Hollands Kroon die te kampen hebben met krapte op de lokale woningmarkt, het niet kunnen vinden of houden van passende woningen en ook het betaalbaar houden van huren, https://hollandskroon.pvda.nl

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button