Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon neemt fietspad Wierdijk over van provincie

Anna Paulowna – De provincie Noord-Holland is bezig met de laatste voorbereidingen om het fietspad Wierdijk op Wieringen te realiseren. In eerste instantie was het de bedoeling dat het beheer en eigendom bij Staatsbosbeheer kwam te liggen, maar deze partij is op het laatste moment afgehaakt. De provincie Noord-Holland heeft daarom gevraagd of de gemeente Hollands Kroon het beheer en eigendom van dit fietspad op zich wil nemen. Het college van B&W staat hier welwillend tegenover.

Als onderdeel van de Gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland geeft dit fietspad een recreatieve impuls voor het gebied en de omgeving. Het fietspad vormt een belangrijke verbinding tussen de cultuurhistorische waarden langs de Wierdijk en twee bestaande fietsknooppunten. De gemeente Hollands Kroon is de meest logische instantie om het beheer en eigendom van dit fietspad op zich te nemen. Tenslotte beheert de gemeente al bijna alle polderwegen en fiets- en wandelpaden op haar grondgebied.

Recht van opstal
De gemeente wordt door middel van een recht van opstal eigenaar van het fietspad maar de ondergrond blijft in eigendom van het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer. Het is daarom mogelijk dat toekomstige aanpassingen in en van de ondergrond van invloed zijn op het beheer en onderhoud van het fietspad. Ook moeten de vergunningsprocedure en de aanbesteding nog plaatsvinden. Dit kan mogelijk nog zorgen voor aanpassingen van het plan.

De provincie betaalt de gemeente bij het doorgaan van de samenwerkingsovereenkomst fietspad Wierdijk in 2021 een afkoopsom van € 311.000,- voor een onderhoudsperiode van 30 jaar. Daarna moet het onderhoud uit de eigen middelen van de gemeente worden bekostigd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button