Den HelderPolitiek

PVV: gemeente Den Helder voorbereid op cybercrisis?

Den Helder – De PVV vindt digitale veiligheid voor Helderse burgers, ondernemers en ambtenaren van essentieel belang aangezien steeds meer gemeentelijke zaken digitaal worden geregeld. Fractievoorzitter Vincent van den Born wil dan ook van het college van B&W weten op welke manier de gemeente Den Helder handelt bij digitale crisissen. “Zoals bijvoorbeeld bij uitval, verstoring of misbruik van digitale processen. Is er dan een draaiboek aanwezig dat wordt doorlopen?”

De vragen bij de fractie ontstonden na het lezen van een artikel van Binnenlands Bestuur waarin gemeld werd dat de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht dit najaar van plan zijn om een oefening te houden om te onderzoeken in hoeverre ze zijn voorbereid op digitale crisissen. “Voor dergelijke scenario’s is namelijk door onder andere Bureau Berenschot een stappenplan ontwikkeld, waarin een aantal stappen staan beschreven die ambtenaren moeten volgen als hun gemeente wordt geconfronteerd met uitval, verstoring of misbruik van digitale processen”, zo licht Van den Born toe.

Warme en koude fasen
In dit stappenplan wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde warme en koude fasen. In de warme fase is een incident net gemeld en dient er gelijk gehandeld te worden, zoals informatie verzamelen, teams samen stellen en de juiste bezetting regelen. Daarna volgt een vergadering met een ingesteld crisisteam, wordt informatie gedeeld en vindt besluitvorming plaats op basis van een checklist. In de koude fase, de periode na de digitale crisis, wordt ingegaan op mogelijke dilemma’s, geldende wetten en regels.

Dit stappenplan ziet de PVV als een toegevoegde waarde voor het verbeteren van de digitale veiligheid in de gemeente Den Helder. De fractie vraagt B&W of zij dit ook zo zien en of zij bereid zijn op korte termijn een dergelijke oefening ook in deze gemeente te organiseren. De PVV verneemt verder graag van het college met hoeveel digitale incidenten de gemeente Den Helder te maken heeft gekregen in de jaren 2018, 2019 en de eerste helft van 2020. Ook is zij geïnteresseerd in de aard van deze incidenten en welke aanvullende maatregelen zijn genomen om deze incidenten tegen te gaan.

Onveilige wifi-verbinding
“Als gekeken wordt naar bijvoorbeeld de wifi-verbinding die door gemeenten aan gasten wordt aangeboden, blijkt uit onderzoek van Publicroam dat meer dan 78% van de gemeenten een onveilige verbinding aanbiedt. Zo bood 43 procent van deze gemeenten wifi aan zonder wachtwoordbeveiliging. Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar 5% (!) van de gemeenten gebruikers een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gaf”, zo laat Van den Born weten.

In dit kader wil de PVV weten of de gemeente wifi aan haar burgers aanbiedt en op welke manier de veiligheid van de wifi-verbinding wordt gewaarborgd. “Krijgen gebruikers bijvoorbeeld een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord of niet?”, zo besluit Van den Born.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button