Den HelderPolitiek

Dertig moties en vijf amendementen: Veel ambities voor de laatste maanden

Den Helder – De laatste raadsvergadering voor het zomerreces had een volle agenda. In totaal werden er dertig moties en vijf amendementen besproken, waarvan een deel werd aangenomen. Werk aan de winkel dus, het laatste half jaar van deze gemeenteraad.

De Kleine Werf
Het opvallendste amendement dat werd aangenomen was het schrappen van een passage in de kadernota over de ontwikkelingen met betrekking tot horecaplein De Kleine Werf op Willemsoord. Een meerderheid van de raad was het eens met de observatie van GroenLinks dat het noemen van het horecaplein als ontwikkeldoelstelling niet meer gepast is, aangezien recentelijk via een motie is aangenomen dat de bouw van De Kleine Werf op pauze staat en af moet hangen van een onderzoek naar de horeca behoeften en het herstel van de bestaande horeca na de coronacrisis.

Tuindorpschool
Naast moties over een zelfbewoningsplicht, het TESO verkeer en het werven van personeel op hogescholen werd er onder andere besloten dat het college moet onderzoeken of de Tuindorpschool en diens klokkentoren een gemeentelijk monument kan worden. Op initiatief van Behoorlijk Bestuur wordt het gebouw zo beschermd tegen verval of verbouw. Dit najaar moet er een onderbouwing vanuit het college paraat zijn.

Woningbouw
Op het gebied van woningbouw werden een tweetal moties aangenomen. Het college B&W heeft daarmee opdracht gekregen om de ambities te concretiseren en de uitvoering ervan te versnellen. Beter voor Den Helder vroeg specifiek om meer budget voor het sneller bouwen van nieuwe woningen, het CDA en de VVD waren mede indieners van de motie voor concretisering van de ambities. Beter voor Den Helder kwam daarnaast ook met een initiatief om het terugdringen van geparkeerde auto’s in woonwijken bestuurlijke prioriteit te geven. Ook deze motie werd gesteund.

Fietsroute
Van PvdA en GroenLinks kwam nog idee om een snelfietsroute te maken tussen Julianadorp en Den Helder. Ook willen zij dat Den Helder met buurgemeenten en de provincie aan de slag gaat om het fietsnetwerk te verbeteren. Het netwerk aan doorfietsroutes groeit in Nederland. “Het wordt de hoogste tijd dat ook Den Helder zich hierbij aansluit en met steun van de provincie aanvangt met de voorbereidingen voor een fietstracé van Julianadorp naar Den Helder”, aldus de indieners. Ook deze motie werd aangenomen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. komt toch allemaal geen kloot van terecht, maar de haantjes hebben van zich mogen laten horen…….

  2. Toen ik de foto zag dacht ik eerst: is dit in de schouwburg ? Logische gedachte natuurlijk : doorgaans is dat de plaats waar toneel wordt gespeeld.

Back to top button
%d bloggers liken dit: