Noord-Holland

Edward Stigter: “Ook industrie aan de bak voor klimaat”

Advertentie:

Noord-Holland – Het klimaat staat hoog op de agenda. Van de onderhandelaars in Den Haag, Urgenda, de gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en inwoners die samen plaatsen zoeken waar zonne- en windenergie op land kan worden opgewekt, én van de industrie. Ook in Noord-Holland.

In de Regionale Energiestrategieën die in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn opgesteld, opperden inwoners ook op zoek te gaan naar alternatieven voor grote velden zonnepanelen of windmolens. Want vrijwel iedereen is een voorstander van meer duurzame energie, maar, werd vaak gezegd, moeten we niet ook op zijn minst kijken hoe we energie kunnen besparen? En dan vooral grootschalig, in de industrie.

Af en toe komt er nieuws naar buiten over bedrijven of hele havens die waterstof willen inzetten als alternatief voor ‘oude’ energiebronnen. In onze eigen provincie wil onder meer staalproducent Tata Steel dat gaan doen, net als de haven in Den Helder. Daarbuiten hebben de haven van Rotterdam en Groningen grootse plannen. Om de uitstoot van CO2 in de lucht op korte termijn terug te brengen, wordt daarnaast, als tussenoplossing, gedacht aan het opslaan van afgevangen CO2 in lege aardgasvelden onder de zeebodem. Ook daarvoor bestaan plannen in Noord-Holland.

Windmolens en zonnepanelen
Waar gemeenten, provincies en waterschappen als uitvloeisel van het Klimaatakkoord de opdracht kregen om ruimte voor windmolens en zonnepanelen te zoeken om in heel Nederland 35 Twh aan energie op te wekken, moeten de 6 grootste industriegebieden van Nederland als bijdrage aan het akkoord in kaart brengen hoe zij in 2030 hun CO2-uitstoot met de helft denken terug te brengen.

Dat de bedrijven en gemeenten in het Noordzeekanaalgebied veel meer gebruik gaan maken van de energie van windmolens op zee en dat daarvoor infrastructuur nodig is, is al wel duidelijk. Dat verschillende fabrieken overstappen op waterstof ook, maar hoe ze dit precies gaan doen moet later dit jaar duidelijk worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button