Den HelderPolitiek

Omgevingsvergunning stadhuis Willemsoord verleend

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen aan Zeestad voor de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. De vele zienswijzen die waren ingediend hebben, naast het verzoek voor een kleine textuele aanpassing in de aanvraag, geen invloed gehad op het besluit van de gemeente.

Alle indieners van zienswijzen hebben inmiddels een reactie gekregen of deze is onderweg volgens wethouder Remco Duijnker. In veel van deze zienswijzen zijn onderwerpen naar voren gebracht die buiten de kaders van de omgevingsvergunning vallen en geen onderdeel uitmaken van de toetsing van de aanvraag. “Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan zienswijzen met betrekking tot de keuze voor Willemsoord als locatie voor het stadhuis, of de wens voor een referendum over deze locatie”, aldus het bestuur.

Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is geconstateerd dat de berekening van de parkeervraag van het stadhuis gebaseerd was op het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak uit het programma van eisen, in plaats van de oppervlakteberekeningen van het definitieve ontwerp. Bovendien bleek de onderbouwing van de parkeercapaciteit onvoldoende helder. Daarop is de aanvrager verzocht dit te verduidelijken. De extra onderbouwing is als voldoende beoordeeld. De zienswijze gaf aanleiding tot een tekstuele aanpassing van de overwegingen in het besluit over de omgevingsvergunning.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. Ofwel.. gemeentehuis wordt gewoon door onze strot geduwd… vraag me af welke spelletjes achter de schermen gespeeld worden hier…

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d