Politiek

OHK wil crimineel geld maatschappelijk inzetten in Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) heeft het college gevraagd hoe zij staat tegenover de mogelijkheid om met afgepakt crimineel geld (via de ‘plukze wetgeving’) op zichtbare wijze iets positiefs te laten te betekenen in de omgeving die hier ook direct negatieve gevolgen van heeft ondervonden.

Deze optie is ontstaan nadat (inmiddels demissionair) minister Dilan Yeşilgöz van Justitie die mogelijkheid wil bieden. Dit naar aanleiding van een project in Schiedam waar met afgepakt crimineel geld nu een leerwerkplek is gerealiseerd in de wijk De Gorzen.

Perspectief
Als het aan Yeşilgöz ligt, wordt het afgepakt vermogen vooral ingezet in wijken die hebben geleden onder de desbetreffende criminaliteit. Het moet direct een perspectief bieden aan die wijken en de vicieuze cirkel waarin soms jongeren worden geronseld voor criminele activiteiten te doorbreken.

OHK heeft er kennis van genomen dat de Minister van Justitie en Veiligheid zich actief inzet om meer projecten te realiseren, waarbij afgepakt crimineel vermogen wordt aangewend voor maatschappelijke doeleinden, en vraagt zich af hoe het college aankijkt tegen deze mogelijkheid. Het college meldt dat er contact is geweest met het Rijk. Dat liet weten dat het ministerie van Justitie en Veiligheid met verschillende partners bezig is een beperkt aantal pilots op te starten.

Herbestemming
“Het voornemen is om daarna in andere gemeenten vervolgpilots op te starten om de verkenning van het maatschappelijk herbestemmen van afgepakt crimineel vermogen zo breed mogelijk in te steken. Het is dan ook mogelijk voor gemeenten om hierbij aan te haken, mits de randvoorwaarden passen. Het moet idealiter immers gaan om afgepakt crimineel vermogen terug te geven aan de wijk die het meest te lijden heeft gehad onder diezelfde criminaliteit. Bovendien betekent dit ook dat de pilot een bepaalde maatschappelijke meerwaarde zal moeten creëren wil het kans van slagen hebben. Zo zal in Schiedam met afgepakt crimineel vermogen een leerwerkplaats voor jongeren worden ingericht om hen – en daarmee ook de wijk – weerbaarder te maken tegen de verleidingen van (ondermijnende) criminaliteit.’”

Ook meldt het college dat er op ambtelijk niveau contact is tussen de verantwoordelijke ambtenaar binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de adviseur openbare orde en veiligheid van Hollands Kroon. “Er wordt gekeken naar projecten van het Rijk die passend zijn voor onze gemeente om ons mogelijk aan te melden. Wanneer dit lukt wordt de raad hierover geïnformeerd.”

Locaties
Op de vraag van OHK of het college al specifieke locaties voor een pilotproject in beeld heeft, antwoordt het college: “Afhankelijk van de inhoud van het project, waarbij wij als gemeente moeten voldoen aan de eerder benoemde criteria vanuit het ministerie, zijn wij bereid te onderzoeken of er locaties zijn binnen onze gemeente die kunnen profiteren van een dergelijke aanpak.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button