Den HelderPolitiek

Zorgen om brandveiligheid nieuw stadhuis

Adverentie

Den Helder – Een deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen om de brandveiligheid van het nieuwe stadhuis wanneer er geen sprinklerinstallatie wordt gerealiseerd. De Veiligheidsregio heeft geadviseerd aanvullende maatregelen te nemen om de risico’s te beperken, maar hiervoor is geen geld opgenomen in het budget.

Hoewel het ontwerp volgens de Veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen adviseren zij toch om ook een sprinklerinstallatie te laten maken. Dergelijke installaties voorkomen dat een brand zich verspreidt en beperken de schade. Wanneer deze er niet is kunnen de historische panden op Willemsoord bij een grote brand als verloren worden beschouwd. Zeestad heeft aangegeven geen plannen te hebben om in het ontwerp aanvullende brandwerende maatregelen op te nemen.

Het grootste deel van de coalitie ziet geen noodzaak voor extra maatregelen op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast wijst Nancy List van Gemeentebelangen in een reactie aan de krant op de selectiviteit van de huidige verontwaardiging. Zo zijn er de afgelopen jaren enorm veel evenementen in gebouw 66 geweest en toen was er geen vraag naar een sprinklerinstallatie. Daarnaast heeft het grootste deel van de gebouwen in Den Helder geen sprinklers en maakt niemand zich daar zorgen over.

De coalitiepartij Stadspartij ziet wel de noodzaak voor een sprinklerinstallatie, maar stelt dat er geen extra geld voor moet worden uitgetrokken. De meeste oppositiepartijen staan er net zo in. Zij vinden dat er binnen de begrote 25 miljoen euro voor het nieuwe stadhuis ruimte gevonden moet worden om het advies van de Veiligheidsregio over te nemen. Eerder is ook door Zeestad toegezegd dat er geen overschrijding van het budget zou plaatsvinden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

 1. de eerste budgetoverschrijding heeft zich al weer aangemeld, velen zullen er volgen zoals bij alle overheidsprojecten, wanneer leren ze nu eens dat het eindresultaat altijd ruim het dubbele kost van het oorspronkelijke budget??….

 2. Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van een gebouw, zeker als het gaat om gebouwen waar veel mensen samenkomen of werken.
  Daarbij moet er aan allerlei veiligheidseisen worden voldaan, welke vastgelegd zijn in de diverse wet en regelgeving.

  De veiligheidsregio heeft gekeken naar de minimale wettelijke eisen die gesteld worden in het bouwbesluit (wetgeving). Daarnaast hebben zij een advisering gedaan om de brandveiligheid te verhogen. Deze advisering is dan wel geen wet, maar wel zeer raadzaam voor de veiligheid.

  Echter zijn er nog andere wetten waar het gemeentehuis aan moet voldoen op basis van de brandveiligheid. De gemeente is een werkgever en om die reden zal het pand ook moeten voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet is bij het grote publiek beter bekend als de Arbowet.

  Zomaar 2 wetten waar aan voldaan moet worden bij het nieuwe stadhuis. Maar deze 2 wetten, het bouwbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet kennen onderling grote verschillen. Op een aantal punten zelfs tegenstrijdigheden. Het stadhuis zal aan beide wetten moeten voldoen. Het is dan ook voorbarig van Zeestad Directeur Ferdinand Vreugdenhil dat het pand na oplevering aan alle wettelijke eisen voldoet. Immers de mogelijke gebruikers, Gemeente Den Helder moet ook aan andere wetten en regelgeving voldoen. Het college en gemeenteraad doen nogal laconiek over de advisering van de Veiligheidsregio van brandveiligheid. Want een deel van de advisering van de veiligheidsregio is wet in de Arbeidsomstandighedenwet.*

  Er wordt door de huidige gemeenteraad en Zeestad BV/CV nogal laconiek mee omgegaan. Woorden van bv Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) “Wanneer is er nu voor het laatst brand geweest in het stadhuis?” Nou meneer Assorgia, dat was op 28 september 2016. Op die dag kwam er om 13.10 uur een melding binnen bij de brandweer dat er brand was in de bijzaal van de raadzaal. Even voor uw geheugen, u was toen al raadslid!!!

  Ook de opmerking van mevrouw Nancy List in het bericht geeft al aan dat de raadsleden niet weten waar ze het over hebben. Ze zegt bij regio Noordkop: “Zo zijn er de afgelopen jaren enorm veel evenementen in gebouw 66 geweest en toen was er geen vraag naar een sprinklerinstallatie. Daarnaast heeft het grootste deel van de gebouwen in Den Helder geen sprinklers en maakt niemand zich daar zorgen over.” En bij het NHD wijst ze op de selectiviteit van de huidige verontwaardiging

  Nou mevrouw List, bij een leegstaand pand is een sprinklerinstallatie niet per definitie noodzakelijk, al zou gezien de monumentale status dit zeker raadzaam zijn. Maar het heeft in ieder geval niets te maken met uw opmerking over de evenementen die in gebouw 66 zijn gehouden.

  Bij grote publieksevenementen in binnenruimten is de brandveiligheid namelijk op andere wijze geregeld. Iedereen die gebouw 66 in het verleden heeft willen huren voor publieksevenementen zal als het goed is bij de vergunningsaanvraag het kopje (brand)veiligheid zijn tegengekomen. Hier wordt gevraagd naar oa de aanwezigheid van EHBO, Beveiliging en een Brandwacht. De brandwacht heeft als taak de brandveiligheid in acht te houden en bij calamiteiten te zorgen voor een goede, veilige en snelle ontruiming van het pand. En het kan zijn dat de “normale” beveiliger ook zijn papieren van Brandwacht heeft en dus meerder functies uitoefent bij zijn of haar aanwezigheid.

  Het is voor de gemeenteraad noodzakelijk om de rapportage van de veiligheidsregio op tafel te krijgen. Niet geheim, maar gewoon een document dat de raad de inhoud kan laten beoordelen door een deskundige. Er zijn gespecialiseerde brandbeveiligingsbedrijven die alle wetten en regelgeving voor de raad kan beoordelen. Deze veelal commerciële bedrijven leggen alle wetgeving naast elkaar, om een advies uit te kunnen brengen voor een brandveilig stadhuis, die voldoet aan alle wet en regelgeving.

  Naar mijn mening mag en kun je niet bezuinigen op veiligheid van mensen. Zeker als het gaat om brandveiligheid.
  Zelf ben ik werkzaam geweest binnen de brandveiligheid, Naast mijn theoretische en praktijk opleiding heb ik een training mogen volgen waarbij we in een Flash-over container werden geplaats. Misschien was dat wel het beste deel van de opleiding, de angst die je krijgt als het hete vuur over je hoofd heen komt. (ook al zit je in een gecontroleerde omgeving, met goede instructeurs, met perslucht en een heel dik brandweerpak aan) Dan weet je waarom brandveiligheid belangrijk is, en je er never nooit op mag bezuinigen. Tegen rook en hitte is geen mens opgewassen en dat wordt je in z’n hele kleine ruimte goed duidelijk gemaakt.

  Ik wil de raad adviseren om bij het volgende “Raadsuitje” jullie eens te verdiepen in Brandveiligheid. Er is in Den Helder een Trainingscentrum van DHTC en/of de trainingsfaciliteiten van de Koninklijke Marine.Die kunnen jullie vast een aangepast lespakket aan bieden over brandveiligheid. En zie graag de foto’s op facebook verschijnen als de raadsleden uit een Flash-over container komen…

  Ben zeer benieuwd hoe de gemeenteraad dan over brandveiligheid denkt, en dan niet alleen bij het nieuw te bouwen gemeentehuis. Maar ook de brandveiligheid van alle gebouwen in onze stad.

  (* De veiligheidsregio is niet bevoegd om de Arbeidsomstandighedenwet voor andere instanties dan zichzelf (als werkgever) op te leggen. De specialisten van de veiligheidsregio kennen over het algemeen alle wetgeving over brandveiligheid. Een deel geven zij in hun rapportage als advies mee.)

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d