COA moet investeren in locatie Nieuweweg, anders geen nieuwe vergunning

Den Helder – Het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg bevindt zich in zo’n slechte staat dat de gemeente Den Helder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eist dat zij gaan investeren in de huisvesting, als voorwaarde voor een vernieuwde gebruiksvergunning. Dit liet wethouder Pieter Kos weten in een vergadering over het Huisvestingsplan Onderwijs, toen de internationale school Villa Kakelbont ter sprake kwam. Portefeuillehouder Tjitske Biersteker en het COA geven beide aan nog in gesprek te zijn.

De locatie aan de Nieuweweg heeft nu een tijdelijke vergunning tot 1 januari 2022, maar in de toekomstvisie van de gemeente zou de locatie ook daarna nog een rol gaan spelen. Het AZC zou namelijk door de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen mogelijk als regionale opvanglocatie asielzoekers gaan huisvesten met een kansrijke asielaanvraag. Met deze uitvoeringsagenda wordt gepoogd om de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten te verbeteren. Verwacht werd wel dat de totale opvangcapaciteit van de locatie naar beneden zou worden bijgeschaafd tot een maximum van 250 plaatsen. Dit zijn er nu 405.

Huisvesting van bedroevend niveau
De locatie kwam ter sprake bij de vergadering over het Huisvestingsplan Onderwijs, omdat aan de Nieuweweg ook de internationale school Villa Kakelbont is gevestigd. Villa Kakelbont verzorgt het onderwijs voor de schoolgaande kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum op de locaties Doggershoek en de Nieuweweg. Als het aan wethouder Kos ligt blijft deze school op de huidige locatie bestaan, maar dat is afhankelijk van de bereidheid van het COA om te gaan investeren: “Het gesprek dat wij op dit moment voeren met het COA is dat de huisvestingssituatie aan de Nieuweweg inmiddels van een dermate bedroevend niveau is, dat wij geen nieuwe gebruiksvergunning gaan geven wanneer het COA niet gaat investeren in de kwaliteit van de gebouwen en de opvang”, aldus Kos. Wanneer het AZC aan de Nieuweweg niet open blijft zal het onderwijs dat Villa Kakelbont verzorgt naar de Tuindorpschool worden verplaatst.

Het COA wil nog niet reageren op de opmerkingen van de wethouder en geeft aan dat er gesprekken gaande zijn. Zolang die gesprekken duren doen zij geen uitspraken richting de pers, aldus een woordvoerster. Portefeuillehouder Tjitske Biersteker geeft ook aan dat zij in gesprek is met het COA en dat het landelijk orgaan vóór oktober met een plan moet komen naar aanleiding van de toekomstvisie van de gemeente Den Helder. Hierbij is nog veel onzeker, mede door de ontwikkelingen in Afghanistan: “Nu de situatie met vluchtelingen zo gewijzigd is, is iedereen zich aan het beraden over hoe nu verder. We zijn dus nog in gesprek over de ontwikkelingen. Als daarover duidelijkheid is, communiceren we dat vanzelfsprekend.”

Mobiele versie afsluiten