Hollands Kroon

Conceptbegroting Hollands Kroon aangeboden aan gemeenteraad

Advertentie:

Het college heeft de conceptprogrammabegroting 2020 besproken en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De begroting sluit met een positief saldo van € 1,1 miljoen. Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren, met bijvoorbeeld aandacht voor de zorg en het onderhoud van de openbare ruimte.

Voor toekomstige uitdagingen, zoals het in werking treden van de Omgevingswet, de energietransitie en klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd. Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft. De raad vergadert hierover op 7 november.

Wethouder Theo Groot: “We mogen best trots zijn op deze begroting. We zijn er in geslaagd om, ondanks de landelijk stijgende zorgkosten, een sluitende begroting te presenteren zonder dat de lasten voor de inwoners structureel omhoog gaan. Daarnaast is er ook nog ruimte voor de nieuwe uitdagingen waar we voor staan op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en biodiversiteit.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button