Hollands KroonPolitiek

Sporthal Veerburg: nieuwbouw of renovatie?

Advertentie:

Hollands Kroon – Nieuwbouw of renovatie? Dat is de vraag voor de gemeenteraad van Hollands Kroon inzake sporthal Veerburg in Anna Paulowna. “Het college van B&W focust op nieuwbouw, maar er is nog geen sprake van een kredietaanvraag”, aldus wethouder Mary van Gent tijdens de beeldvormende vergadering voor de gemeenteraad van Hollands Kroon. De Gebruikersgroep heeft een plan voorgelegd met een nieuw te bouwen sporthal en daarnaast het renoveren van de overblijvende ruimten. Kosten ruim 3,3 miljoen euro.

Volgens de Gebruikersgroep zijn de sporthal en de toneelzaal gedateerd en is sprake van achterstallig onderhoud. De huidige bezetting van de sporthal, de toneelzaal en de kegelbaan is matig te noemen en substantiële investering voor de toneelzaal en de kegelbaan zijn volgens de groep zelfs niet meer verantwoord. Met het oog op de lange termijn is de nieuwbouw van een sporthal op één van de handbalvelden van Sportvereniging Kleine Sluis de meest interessante optie, al dienen de sporters van de trainingshal voor een sluitende exploitatie wel ondergebracht te worden in deze nieuwe hal.

Alternatief
De nieuw te bouwen sporthal kan onderdak gaan bieden aan balsporten en is louter bedoeld voor de breedtesport. Nieuwe kleed- en wasruimte zou niet nodig zijn, daar dit reeds is gesitueerd op Sportvereniging Kleine Sluis. De Gebruikersgroep heeft vertrouwen in een sluitende begroting. Verder verzoekt de groep op een overgangsperiode van drie jaar. De herbestemming van de vrijgekomen grond, na sloop van de huidige sporthal en trainingshal, biedt vervolgens kansen voor bijvoorbeeld woningbouw.

Het alternatief is de bestaande sporthal op te knappen, wat als voordeel heeft dat de investeringskosten lager zijn en anderzijds een te verwachten positieve invloed op de exploitatie. Het nadeel is dat geen combinatievoordeel met Sportvereniging Kleine Sluis plaatsvindt en dat bovendien de jaarlijkse lasten nagenoeg hetzelfde blijven als bij nieuwbouw.

Vrijwilligers
Om de kosten van een nieuwe sporthal op één van de handbalvelden van Sportvereniging Kleine Sluis te drukken, is de inzet van vrijwilligers van de vereniging een reële optie. “We kunnen geen hele sporthal bouwen, maar hand- en spandiensten kunnen geleverd worden bij bouwactiviteiten. De bereidheid onder de vrijwilligers is groot, omdat het op het eigen terrein is”, zo meldt Willem Lubbers van de Gebruikersgroep. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een Rijkssubsidie.

Diverse raadsleden hebben aangegeven nogmaals van gedachten te willen wisselen over het beleid met betrekking tot sportaccommodaties om te voorkomen dat niet eensluidende raadsbesluiten worden genomen voor de verschillende dorpskernen. Het vraagstuk nieuwbouw of renovatie van Sporthal Veerburg in Anna Paulowna wordt verder besproken en besloten in de gemeenteraad eind deze maand.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button