Den Helder

Meerwerf goes local en zamelt speelgoed in

Den Helder – Vorig schooljaar is stichting Meerwerf basisscholen gestart met het initiatief ‘Meerwerf goes global’, een programma waarbij een aantal medewerkers van stichting Meerwerf afreisden naar Kathmandu, Nepal, om collega’s daar te helpen bij het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden en de ‘Straatkinderen van Kathmandu’ zowel financieel als materieel te steunen.

Graag wil stichting Meerwerf basisscholen zich als stichting inzetten voor de stad Den Helder, onder de noemer ‘Meerwerf goes local’. Afgelopen zomer hebben zij op deze wijze de stichting Voedselbank Den Helder en omgeving ondersteund. Onlangs hebben zij, met in het vooruitzicht de feestdagen, het plan opgevat om de stichting Speelgoedbank Den Helder bij te staan dit najaar.

In Den Helder leven veel mensen onder de armoedegrens en voor hen is de Speelgoedbank een welkome uitkomst. Gezinnen met een minimuminkomen en kinderen onder de dertien jaar kunnen iedere maand speelgoed uitzoeken. De speelgoedbank is afhankelijk van giften van zowel bedrijven, fondsen als particulieren. In deze ‘Corona tijd’ is de vraag naar speelgoed groter en neemt de wens om giften toe. Graag wil Meerwerf hier een steentje aan bijdragen om zo ook mensen in onze eigen stad van voldoende aantrekkelijk speelgoed te kunnen voorzien.

Sint Maarten
Op 11 november vieren we (dit jaar op alternatieve wijze) het feest Sint Maarten. Sint Maarten heette toen hij jonger was Martinus. Op een avond ontmoette hij aan een poort een bedelaar, bibberend in de winterkou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven. Omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn mantel af en gaf het aan de arme man. Ter nagedachtenis aan deze onzelfzuchtige daad bestaat de viering Sint Maarten. We geven aan anderen. Deze periode leek stichting Meerwerf basisscholen dan ook de uitgelezen kans om stil te staan bij anderen en te geven.

Van 9 tot en met 13 november zamelen zij speelgoed in welke zij zullen schenken aan de stichting Speelgoedbank Den Helder. Meehelpen kan. De Speelgoedbank is vooral opzoek naar compleet en heel speelgoed. Knuffels zijn momenteel niet gewenst in verband met de hygiëne. Meer informatie over de Speelgoedbank Den Helder is te vinden op de website speelgoedbankdenhelder.nl.

Adres: Buurthuis Centrum, Koning Dwarsstraat 146 / De Verbinding, Boterzwin 3476

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button