Den HelderVideo

High tea met theater voor mantelzorgers in de Noordkop (video)

Advertentie:

Den Helder – Mantelzorgen is vaak zwaar werk, maar mantelzorgers zijn hard nodig. Om ze eens extra in het zonnetje te zetten organiseerde het Mantelzorgcentrum een high tea met theatervoorstelling tijdens de dag van de mantelzorg.

Het Mantelzorgcentrum verzorgde op de dag van de mantelzorg een bijeenkomst om de mantelzorgers van de Noordkop een zorgeloze middag te gunnen. De organisatie noemt zich een kenniscentrum en gids voor mantelzorgers, en zij ondersteunen mantelzorgers in Noord-Holland-Noord met alle hulpvragen van mensen die zorgen voor een naaste. “Wij kunnen als Mantelzorgcentrum veel betekenen voor mensen zowel met als zonder indicatie, alleen zijn mensen zich daar niet altijd van bewust”, aldus Yuri van den Bogaerde, directeur van het Mantelzorgcentrum. Het centrum biedt hulp aan mantelzorgers op allerlei vlakken. “We kunnen mantelzorgers zowel bij psychische kwetsbaarheid als bij praktische regelzaken ondersteunen”, aldus van den Bogaerde.

Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor alle zorg aan een hulpbehoevend persoon door iemand in de directe sociale kring. 1 op 4 werkenden combineert een betaalde baan met (kortdurende) zorg aan iemand in de directe omgeving. Mantelzorgers nemen doorgaans zwaardere zorgtaken op zich die verder gaan dan ‘normale’ hulp aan familie of vrienden, al is het onderscheid volgens van den Bogaerde vaak onduidelijk. “De scheidslijn is lastig te trekken, maar het gaat echt wel verder dan even een boodschap doen. Je moet denken aan dagelijkse verzorging, het begeleiden naar ziekenhuisbezoeken, het regelen van financiën. Het kan heel ver gaan.”

Druk op mantelzorg neemt toe
Het centrum verwacht dat, mede door vergrijzing, het aantal zorgbehoevenden en daarmee de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen. “We worden gezamenlijk ouder, de babyboomgeneratie wordt zorgbehoevend, dus dat wordt een enorme toeloop”, aldus van den Bogaerde. Ook wethouder de Vrij houd oog op dit luikende probleem: “We krijgen te maken met een soort dubbele vergrijzing, en daar moeten we met elkaar wel wat op vinden. Je ziet nu al dat ouderen met weinig netwerk in de problemen komen”. Daarom is het volgens de wethouder extra belangrijk om op deze manier aandacht te schenken aan de mantelzorgers van nu. “Aandacht voor mantelzorg is buitengewoon belangrijk. Als deze mensen er niet zouden zijn, zouden er heel veel mensen in nood verkeren”.

Mantelzorger Leen Visser zorgt sinds zeven jaar voor zijn vrouw, die kampt met psychische klachten. “Het gros van de mantelzorgers zorgt voor iemand met lichamelijk klachten, of dementie, maar mentale klachten horen er ook bij.” Visser heeft, net als veel mantelzorgers, offers moeten doen om voor zijn vrouw te kunnen zorgen: “Het heeft betekend dat ik op mijn 61e met pensioen gegaan ben. Veel te vroeg, maar ik kon het zorgen niet met werken combineren.” Ondanks de soms zware situatie is hij in ieder geval blij met de hulp die hij tot dusver van het Mantelzorgcentrum heeft kunnen krijgen, vooral met praktische zaken voor zowel hemzelf als zijn vrouw. “Je financiën doorrekenen bijvoorbeeld. Ik ging vroegtijdig met pensioen, en dan ga je toch behoorlijk achteruit.” Als gouden tip voor andere mantelzorgers noemt Visser dat tijd voor jezelf vrij maken erg belangrijk is. “Activiteiten zoals deze, waar je jezelf toch wat vrije tijd en ruimte geeft om adem te halen, zodat je daarna weer voor een ander kan zorgen, dat is belangrijk.”

Toon meer

Brent van der Hell

Brent van der Hell is werkzaam bij Regio Noordkop als verslaggever / redacteur TV. Hij is bereikbaar via brent@regionoordkop.nl, of via de telefoonnummers 0627656370 en 0223684609.

Wellicht ook interessant

Back to top button