Nieuws

Vergaderingen raadsfracties

Advertentie:

Fractievergadering ChristenUnie
Op maandagavond 9 december houdt de ChristenUnie om 20:00 uur haar fractievergadering. Op de agenda staan onder meer het raadsvoorstel om de kwaliteit van de zorg te monitoren en de Algemene Plaatselijke Verordening, de “beruchte” compacte APV. Deze openbare vergadering zal plaatsvinden in het MFA in Anna Paulowna en iedereen is van harte welkom. Om de fractie in staat te stellen zich op komst voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als bezoekers een mailtje sturen naar fractie@hollandskroon.christenunie.nl of even bellen naar 06 390 130 74.

D66 Hollands Kroon
Maandag 9 december om 20.00 uur houdt D66 Hollands Kroon hun fractievergadering in de Cultuurschuur Wieringerwerf.

Op de agenda staan onderwerpen uit de raadsagenda van 19 december zoals: het voorstel voor aanpassingen in de algemeen plaatselijke verordening Hollands Kroon. Het jaarprogramma 2020 van De Kop Werkt (samenwerking 4 gemeenten in de Noordkop.) De monitoring van het sociaal domein: het uitvoeren van metingen zowel bij de WMO en als in de jeugdzorg met als belangrijkste vraag; ” zijn de doelen die gesteld zijn ook behaald?”. Dit resultaat van de metingen (in percentages uitgedrukt) wordt openbaar gemaakt in de vorm van diagrammen met toelichting.

Een mening geven over een onderwerp uit de raadsagenda of de fractie informeren en overleggen over een onderwerp dat belangrijk is, aanmelden kan via liesbethvlietstra@hollandskroon.nl M 0651544736.

GroenLinks Hollands Kroon
Praat vrijdag 13 december met de fractie van GroenLinks mee. De fractievergadering is van 14.00 tot 16.00 uur in de burgemeesterskamer in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Iedereen is van harte welkom. Op de agenda staan de onderwerpen van de raadsvergadering van 19 december 2019, onder andere monitoring sociaal domein, subsidieplafond 2020, aankoop gronden transferiumterrein Den Oever, onderzoeksvoorstellen van de toetsingkamer HK, wijzigingen APV en wijziging verordening WMO.

De vergaderstukken staan op de website van Hollands Kroon. Iets anders aan de fractie voorleggen kan natuurlijk ook. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secreariaat).
Informatie over activiteiten en standpunten zijn te vinden op Facebook en op twitter: @GLhollandskroon.

LADA luistert
LADA houdt maandag 16 december een openbare fractievergadering in dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraatb79, 1733AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 19 december zal worden behandeld. Inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, iedereen is welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button