Noord-Holland

Financiële ondersteuning voor verbeteren bedrijventerrein

Haarlem – De provincie Noord-Holland stelt voor het komend jaar € 550.000,- beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Gemeenten en ondernemingen kunnen subsidie aanvragen. De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim achttien jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “In 2020 is het volledige subsidiebedrag uitgekeerd. In totaal hebben wij 23 aanvragen gehonoreerd. Bijna alle aanvragen waren gericht op het stimuleren van collectieve duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen zoals het realiseren van voorzieningen op het gebied van energie, grondstoffen en verkeer en vervoer die leiden tot een lagere milieubelasting en/of efficiënter ruimtegebruik.”

Ook het volgend jaar is het mogelijk om voor het verbeteren van bedrijventerreinen financiële ondersteuning te krijgen. Gemeenten en ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein en het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen. Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Informatie
Projecten waarin veel duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen maken grote kans op een subsidie. Gedacht wordt aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof en maatregelen voor hergebruik van afval. Meer informatie over de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2022 (OTW-regeling) is vanaf 6 januari te vinden op de website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button