Kop van Noord-Holland

Laatste ronde Leader-subsidie Kop van Noord-Holland

Regio Noordkop – Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. De Kop van Noord-Holland is een van de regio’s in Nederland waar aanspraak gemaakt kan worden op de Leadersubsidie. Het Leader-programma loopt tot en met 2022. Voor subsidieaanvragen is er nog één laatste openstelling en deze loopt tot en met 10 februari volgend jaar.

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Voor deze regio vallen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) binnen het werkgebied. De projecten moeten dan ook uitgevoerd worden in dit gebied. Voorbeelden van projecten die eerder subsidie toegezegd hebben gekregen zijn de bouw van Natuurcentrum De Marel op Texel, Beleefcentrum Duurzame Energie in Hollands Kroon en het Zijper Museum in Schagen.

Voorwaarden
Ingediende projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en door partijen binnen het gebied zijn geïnitieerd. Leader-coördinator Ilia Neudecker roept iedereen die met goede ideeën rondloopt op om nu in actie te komen: “LEADER-subsidie is bij uitstek bedoeld voor juist kleinschalige initiatieven die bottom-up tot stand zijn gekomen. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen. Juist die mensen roep ik op om contact op te nemen of eerst te kijken op de website

Voor aanvragers en geïnteresseerden wordt een bijeenkomst georganiseerd op 13 januari in Fort Westoever in Den Helder (onder voorbehoud van coronamaatregelen) vanaf 19:00 uur. Aanmelden hiervoor kan door een email te sturen naar: leader@nhn.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button