Den Helder

Sloop vuurtoren Lange Jaap meest voor de hand liggende optie

Minister wil toch nog een extra onderzoek

Advertentie:

Huisduinen – Het einde van vuurtoren De Lange Jaap lijkt nabij. Uit een brief van minister Visser aan de Tweede Kamer blijkt dat dit het meest voor de hand liggende scenario is, omdat uit onderzoek blijkt dat de situatie dermate ernstig is, dat herstel of nieuwbouw haast onmogelijk is. Toch wil de minister nog een extra onderzoek, om vervolgens uiterlijk eind januari een definitief besluit te nemen.

Het onderzoek van het ingenieursbureau Rotterdam, TNO en PT Structural (hierna ingenieursbureau Rotterdam) bevestigt dat de actuele situatie als potentieel onveilig moet worden aangemerkt. Dit betekent dat de toren niet betreden mag worden en niemand in de buurt van de toren mag komen. De huidige afzetting, waardoor de weg en weilanden in een straal van 70 meter afgesloten zijn, moet daarom gehandhaafd blijven. Het onderzoek van ingenieursbureau Rotterdam stelt dat aanvullende berekeningen niet kunnen resulteren in een betrouwbaar advies over de constructieve veiligheid van de vuurtoren.

Toekomst
Er zijn ook toekomstscenario’s in beeld gebracht, waarbij de volgende hoofdopties te onderscheiden zijn, namelijk:
1) de toren behouden en herstellen
2) de toren (tijdelijk) demonteren en herbouwen
3) de toren slopen

Uit het onderzoeksrapport worden de meeste scenario’s voor het herstel van de toren als technisch onhaalbaar of praktisch niet toepasbaar aangemerkt. De conclusie van het ingenieursbureau Rotterdam wordt door Rijkswaterstaat onderschreven. “De conclusie uit het rapport van ingenieursbureau Rotterdam zal voor velen hard aankomen. Ik betreur ten zeerste dat de staat van deze monumentale vuurtoren, die in beheer is van Rijkswaterstaat en waarvoor zij een zorgplicht heeft, zodanig slecht is geworden. Dit had niet mogen gebeuren”, aldus de minister.

In het verlengde van het rapport merkt Rijkswaterstaat op dat er theoretisch mogelijkheden zijn om scheuren in gietijzer te repareren, maar waarbij het zeer onzeker is of dit uitvoerbaar is in de vuurtoren Lange Jaap. Een beperkende factor die zwaar meeweegt is namelijk de stabiliteit van de vuurtoren. De huidige situatie verslechtert bovendien verder in de tijd. Het onderzoeksrapport geeft aan dat er een progressieve toename is in het aantal scheuren en in de groeisnelheid. Een belangrijke belemmering is dat de toren en nabije omgeving niet veilig betreden kunnen worden om herstel- of stutwerkzaamheden uit te voeren in of aan de vuurtoren.

Dit maakt dat er vooralsnog geen mogelijkheden lijken te zijn om de toren tijdelijk te stutten. Diezelfde belemmering geldt ook voor de monitoring van de actuele veiligheidssituatie: die kan enkel visueel van afstand plaatsvinden. Ook als met onbemande inspecties, zoals met drones, zou blijken dat de scheuren over een bepaalde tijd nauwelijks groeien, kan hieruit volgens rapport van het ingenieursbureau Rotterdam geen gewijzigd veiligheidsoordeel volgen, omdat de scheuren niet gelijkmatig in de tijd groeien.

Onveilig
Uit het bovenstaande moet worden opgemaakt dat de vuurtoren nu als onveilig wordt beoordeeld en dat goede monitoring van de actuele veiligheidssituatie praktisch onmogelijk is. Het stormseizoen loopt bovendien tot 15 april. Dat maakt dat deze situatie niet lang houdbaar is. “Dat plaatst mij voor een dilemma, omdat de huidige staat van de vuurtoren in combinatie met een eventuele storm gelet op het seizoen vraagt om snel tot een besluit te komen en mijn wens om toch nog een poging te doen om te onderzoeken of er geen mogelijkheden zijn om de vuurtoren te behouden en te herstellen.

De minister wil samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Den Helder alsnog bekijken of er echt geen mogelijkheden zijn de vuurtoren op korte termijn veilig te stutten, zodat daarna kan worden bezien of op de lange termijn niet toch nog mogelijkheden zijn om de vuurtoren te behouden en te herstellen. “Hiervoor heb ik de RCE, hoogleraar Maljaars en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren of de vuurtoren op de korte termijn gestut en voor de lange termijn behouden kan worden. Zij zijn inmiddels gestart.”

Ook de conclusies uit het onderzoeksrapport worden door hen getoetst om er zeker van te zijn dat er geen mogelijke oplossingen over het hoofd zijn gezien. De verwachting is dat het onderzoek van de RCE en de hoogleraar en de technisch uitvoeringsdeskundige naar mogelijk behoud van de toren op korte termijn door middel van stutten en herstel voor de toekomst medio januari 2022 voldoende zijn uitgewerkt om eind januari een besluit te nemen over toekomst van vuurtoren Lange Jaap.

Tussenliggende periode
In het onderzoek dat nu door de RCE en de hoogleraar en technisch uitvoeringsdeskundige wordt verricht, weegt de minister ook de oplossingen mee die door andere partijen worden aangedragen. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat sinds 21 september jl. 14 voorstellen voor oplossingen ontvangen, waarvan er inmiddels 11 zijn beoordeeld. Op basis van de expertise binnen RWS biedt geen van deze voorstellen tot nu toe een uitvoerbare oplossing voor behoud van vuurtoren Lange Jaap. “Ik heb grote waardering voor het feit dat partijen uit eigener beweging voorstellen doen voor de vuurtoren. Ik laat deze voorstellen in het kader van het aanvullende onderzoek nogmaals beoordelen door de RCE en de hoogleraar Maljaars en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt.”

Indien uit het onderzoek door de hoogleraar, de technisch uitvoeringsdeskundige en de RCE blijkt dat Lange Jaap niet gestut kan worden en ook niet behouden kan blijven in welke vorm dan ook, dan zal de toren veilig gedemonteerd moeten worden. Omdat nu niet voor de constructieve veiligheid kan worden ingestaan, in combinatie met het risico op omvallen zeker in geval van een eventuele storm is het van belang om na de uitkomsten van het onderzoek, eind januari 2022, dan ook snel te kunnen handelen. “Zeker aangezien de voorbereidingen hiervoor veel tijd kosten, laat ik vooruitlopend op de besluitvorming eind januari 2022 Rijkswaterstaat in overleg met de gemeente en de RCE het scenario van het eventueel demonteren van de vuurtoren voorbereiden.”

De minister wil echter benadrukken dat ze het besluit daarover pas neemt nadat ze de adviezen van de hoogleraar, de technisch uitvoeringsdeskundige en de RCE heeft ontvangen. “Uiteraard zal ik met de gemeente Den Helder samen optrekken in een vergunningentraject en het informeren en betrekken van de inwoners over de uitkomsten van de onderzoeken en het vervolgtraject als er een besluit is genomen.”

Fouten gemaakt
“Helaas moet ik concluderen dat er fouten zijn gemaakt en er te lang geen structureel onderhoud is uitgevoerd aan vuurtoren Lange Jaap. Dit had anders gemoeten”, stelt Visser. “Ik begrijp dat voor omwonenden, maar ook veel andere mensen de vuurtoren de Lange Jaap nauw aan het hart ligt. Daarom wil ik alles op alles zetten om de omgeving snel duidelijkheid te geven over de toekomst van de Lange Jaap.”

Jan Roelofsen van Huisduiner Belang is enorm teleurgesteld. “Ik roep al 10 jaar dat er wat moet gebeuren. RWS heeft er echt een zooitje van gemaakt. Triest! Nu goed nadenken wat nog mogelijk, nieuw bouwen etc.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

12 reacties

 1. Die wordt helaas gewoon gesloopt.Bekent verhaal : we willen ergens vanaf ,doen niets aan het onderhoud tot de boel op instorten staat en dan kunnen we slopen.Zelfde verhaal als met het casino.

 2. Het is jammer. Maar ook de gang der dingen.

  De vuurtoren is een beeldbepalend gebouw voor Den Helder. Maar met de huidige navigatie middelen inmiddels ook niet meer van deze tijd.

 3. IK heb snel een flesje vuurtorenbitter besteld bij de Sybrandy Brouwerij op de Janverfailleweg.Dat gaat een collectors item worden.

   1. Die zitten in de bunker bij het kerkhof.Je kan ze bereiken via face book : sybrandybrouwerij. Ik heb begrepen dat als er een actie voor behoudt van de Lange Jaap komt ze mee doen en dan van elk verkocht flesje wat in de kas storten.

 4. Het is voor mij en vele echte jutters onacceptabel dat de Lange Jaap verdwijnt. Ik snap het veiligheid verhaal. Maar knap hem gewoon op. Of breek af en bouw opnieuw op. Er is toch ook geld om een kunstwerk van 150 miljoen aan te kopen? Dan ook voor een monument.

  1. Helemaal met u eens maar “ons” totaal totaal incompetente bestuur geeft geen moer om Jutters

  2. Als het veel geld gaat kosten, dan komen er uit de rest van het land protesten: geef het liever aan de zorg, aan de minima, aan de …enz.
   Het verschil met dat schilderij is, dat dát een voorvechtster met een heel lange arm heeft.

 5. we vliegen naar de maan en duiken de diepste oceanen maar een monument van de sloop redden kunnen we niet, m’n hoela het is een kwestie van willen, ze zullen de grond wel weer nodig hebben voor woningbouw voor nieuwe Nederlanders die ze hier met drommen blijven binnenhalen….

  1. Daar heb je gelijk in RB,een prachtig AZC vlak bij het strand! Mooi gelegen aan de zee.
   Daar kunnen ze met een verrekijker de nieuwe Nederlanders zien aan komen en met open armen ontvangen!

 6. Bruggen of vuurtoren, het blijft RWS om het even. Zijn gewoon niet voor hun taak geschikt.

Wellicht ook interessant

Back to top button