Hollands KroonPolitiek

Recycletarief zorgt voor minder afval, toch gaat de belasting omhoog

Hollands Kroon – Het recycletarief werkt. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de nieuwe regeling die het college van Hollands Kroon aan de raad heeft gestuurd. Nu inwoners iedere keer dat zij afval aanbieden moeten betalen is de hoeveelheid restafval sterk gedaald en komt de doelstelling van onder de 100 kilo restafval per inwoner per jaar in zicht. Toch gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar met 5,4 procent omhoog: De kleinere afvalstroom betekent namelijk ook minder opbrengsten voor de gemeente.

Sinds 1 januari betalen inwoners een vast tarief en een variabel tarief. De hoogte van dat variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat iemand afval meegeeft aan HVC, zij het via de ondergrondse container of door de bak aan de weg te zetten. De inwoners van Hollands Kroon zijn daarop flink aan het scheiden geslagen: Er is ongeveer 2.500 ton minder restafval opgehaald. De hoeveelheid plastic en gft is gestegen, maar lang niet zoveel. Inwoners produceren dit jaar dus ook gewoon minder afval. Het aantal meldingen over afvaldumpingen is volgens het college juist afgenomen.

Minder afval betekent minder opbrengsten
Omdat een deel van de belasting nu variabel is heeft de verminderde afvalproductie invloed op de opbrengsten van de gemeente: “Het succes van het recycletarief betekent wel dat er minder inkomsten binnenkomen dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door de eerdergenoemde lagere kosten voor inzamelingen verwerking. Voor komend jaar liggen hogere inzamel- en verwerkingskosten in het verschiet. Dit kan worden ondervangen door een iets hogere afvalstoffenheffing”, aldus het college in de brief aan de raad. Op 15 december aanstaande besluit de raad over de nieuwe verordening voor de afvalstoffenheffing. Door het college wordt een verhoging van 5,4 procent voorgesteld.

Worden inwoners zo niet gestraft voor hun goede gedrag? Hoewel in de brief naar de raad staat dat goede scheiders in het nieuwe systeem worden beloond, gaat ongeveer 30 procent van de inwoners sowieso al meer betalen en voorkomt het dus vooralsnog ook geen nieuwe verhoging van de tarieven. De overige 70 procent van de inwoners houdt hetzelfde tarief of gaat minder betalen. Het is dus wel degelijk mogelijk om te besparen, maar hoe die verdeling eruit gaat zien na verhoging van de tarieven is niet duidelijk. Ook staat er in de evaluatie over het recycletarief dat er volgend jaar hogere verwerkingskosten worden verwacht. Of dit permanent is en waardoor dit komt wordt niet uitgelegd. Het college was de afgelopen dagen niet in staat te reageren op een vraag om opheldering.

Hoog gebruik onder inwoners met kwijtschelding
Een ander opmerkelijk gegeven dat blijkt uit de eerste evaluatie door het college is dat veel inwoners die kwijtschelding hebben gekregen voor de afvalstoffenheffing, omdat ze een laag inkomen hebben, gemiddeld vaker afval inleveren. Maar liefst 35 procent van de mensen met een afvalpas die kwijtschelding heeft is een zogenaamde ‘veelaanbieder’, dan lever je meerdere keren per week of dagelijks je afval in. Over het geheel biedt slechts 13 procent zo vaak het afval aan. Door de kwijtschelding lijken mensen met een laag inkomen dus niet bereikt te worden om beter hun afval te gaan scheiden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Wethouder Wouters gaf in de commissie toe dat hoe goed of er ook gescheiden wordt de tarieven niet kunnen zakken wegens andere “commerciële avonturen” van HVC. Lees: slechte investeringen in zaken die niets met afval te maken hebben. Zo wil ik ook ondernemen: ik de winst en de burger het verlies! Waar blijft de raad, pikken die dit als de burgers zo behandeld worden?

Back to top button
%d bloggers liken dit: