Den HelderPolitiek

Stadspartij niet blij met coulance voor illegale verhuur

Den Helder – De Stadspartij Den Helder heeft in politieke aan het college haar onvrede geuit over de wijze waarop wordt omgegaan met illegale verhuur van woningen. In een brief aan de raad schreef het college een aantal dagen geleden dat illegale bewoning niet zomaar wordt bestraft met uithuiszetting. Dit zou de problematiek alleen maar verergeren. De Stadspartij wil dat het college de afspraken nakomt en juist strenger handhaaft, met name in kwetsbare wijken als de Visbuurt.

Fractievoorzitter Harrie van Dongen wijst het college erop dat deze problematiek herhaaldelijk onder de aandacht is gebracht. Bijvoorbeeld middels een motie van zijn partij, het CDA en Beter voor Den Helder. De reden dat er vorig jaar een nieuw paraplubestemmingsplan is vastgesteld was ook juist om slechte omstandigheden door woningsplitsing en huisjesmelkers tegen te gaan. Dat het college nu zegt dat er eigenlijk niet wordt gehandhaafd valt bij Van Dongen dan ook verkeerd: “We hebben als Raad duidelijke afspraken gemaakt met u als burgemeester en wethouders en die dient u na te komen. Als u deze niet na kunt komen, zou het wel zo fatsoenlijk zijn dat u eerst naar de raad terugkomt.”

De Stadspartij zegt dat zij het bericht uit de media hebben moeten vernemen en vraagt dan ook waarom het college niet met de raad in gesprek is gegaan. Ook merkt Van Dongen op dat naar zijn weten het college niet op de hoogte is van de coulance wat betreft handhaving. Dat is zeer opmerkelijk, omdat de brief waarin dit wordt uitgesproken afkomstig is van het college en daarom ook ondertekend door de burgemeester.

Steeds weer de Visbuurt
Volgens Van Dongen zijn het vooral de bewoners van de Visbuurt die last hebben van illegale verhuur: “Meerdere buitenlandse werknemers in een woonhuis, steeds meer kwetsbare mensen die het maar uit moeten zoeken en waar de omgeving veel overlast door ervaart, huisjesmelkers waar kwetsbare mensen de dupe van zijn, de stichting Beacura die stiekem toch gehuisvest is, jarenlange verbouwing waar niet op wordt gehandhaafd en dak- en thuislozen die in de kou voor de opvang moeten wachten tot deze eindelijk open gaat, waardoor de omwonenden weer overlast ervaren. Het gaat maar door en het gaat maar door.”

Verder wil de Stadspartij weten of het college nog regelmatig in gesprek is met de wijkagent. Daarnaast vraagt Van Dongen of het college bereid is de situatie uit te leggen aan de bewoners van de Visbuurt. Daarbij deelt hij nog een behoorlijk sneer uit naar het college. De wethouders zouden volgens de fractievoorzitter geen gevoel hebben bij wat er speelt in de volkswijk: “Keer op keer is het dezelfde wijk die hiervan de dupe is, maar daar heeft u in uw beschermde woonomgeving natuurlijk geen last van.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Woon er midden in in de Visbuurt en er zijn veel arbeidsmigranten kijk eens in de Nieuwstraat, woningen waar 24/7 gordijnen dicht zijnm de Poolse werknemers ghet worden teveel.

  2. Ik ben benieuwd van wie binnen het college en of ambtenarij of beiden, deze omslag in beleid afkomstig is! Nog niet zolang geleden attendeerde ik de ambtenaar op het paraplu bestemmingsplan beleid voor de Visbuurt i.v.m. aanvraag omgevingsvergunning die nooit in behandeling had mogen worden genomen. Krijg dus het sterke vermoeden dat hier van grove onwil sprake is! En weer de Visbuurt als lijdend voorwerp. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen! Je zal zo’n college steunen, als de Stadspartij! Wil de Stadspartij nog enige geloofwaardigheid overhouden dan trekken ze nu, uit dit heilloze college, hun wethouder onmiddellijk terug !

Back to top button
%d bloggers liken dit: