Cultuur/NatuurDen HelderMaritiem

Renovatie brugwachtershuisje eind dit jaar af

Adverentie

Den Helder – De renovatie van het brugwachtershuisje zal naar verwachting over iets minder dan een jaar zijn afgerond. In juni kunnen de werkzaamheden beginnen en die zullen ongeveer een half jaar duren. De vergunningsaanvraag wordt behandeld tussen april en juni dit jaar. Dit duurt iets langer dan normaal omdat de eerst nog moet worden vastgesteld de bijzondere monumentale waarden van het huisje voldoende geborgd zijn. Het is namelijk sinds kort een gemeentelijk monument.

Afgelopen zomer heeft de gemeente Japanse Duizendknoop rondom het huisje aan het Ankerpark verwijderd. De plant zat ook in de fundering en in de woning. Ter voorbereiding van de restauratie vindt er op dit moment nog bouwhistorisch onderzoek plaats om ook op een specifieker niveau te kunnen aangeven welke aspecten van het pand historisch waardevol zijn, en welke elementen verwijderd of vervangen kunnen worden.

Zodra de resultaten van dat aanvullende bouwhistorisch onderzoek binnen zijn kunnen er bouwtekeningen en berekeningen worden opgesteld. Ter voorbereiding op de aanbesteding zijn er verschillende bureaus gevonden die de restauratie van het monumentale pand op zorgvuldige wijze kunnen verzorgen. Als de vergunning wordt verleend kan er worden aanbesteed en kan het werk in juni starten. Naar verwachting zal de renovatie een half jaar duren.

Herbestemming
De gemeente is voornemens Stichting Brugwachtershuisjes in te huren om een participatiefherbestemmingsproces te starten. Hiervoor zijn er subsidies aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie van de Provincie is toegekend en eind februari zal er duidelijkheid zijn of ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het onderzoek naar herbestemming wil ondersteunen. Stichting Brugwachtershuisjes kan dan in maart beginnen met het onderzoek waarbij bewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerde partijen worden betrokken om een nieuwe invulling voor het huisje te vinden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. Ze hebben vast nog wel een paar daklozen, ama’s en of andere probleem gevallen die nog een woning behoeven.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: