Hollands Kroon

Fractievergaderingen Hollands Kroon

Wieringerwerf – De ChristenUnie houdt haar fractievergadering op maandagavond 16 maart om 20:00 uur. Op de agenda staan onder meer een bezoek van LTO, het Gebiedsplan Wieringermeer, de Kadernota Veiligheid en de uitbreiding van camping Waddenzee.

Deze openbare vergadering zal plaatsvinden in het MFA in Anna Paulowna en iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via fractie@hollandskroon.christenunie.nl of even bellen naar 06 390 130 74.

Wieringerwerf – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 18 maart in de Cultuurschuur te Wieringerwerf, Loggersplein 1. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 maart a.s. besproken. Op de agenda voor de raad komen naar verwachting naast verschillende bestemmingsplannen ook de kadernota Veiligheid en de harmonisatie van de huurprijzen van de gymzalen te staan.

De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook kunnen andere onderwerpen met de fractie besproken worden, iedereen is van harte welkom.

Anna Paulowna – D66 Hollands Kroon heeft op de agenda een Fractieoverleg staan. De onderwerpen uit de raadsagenda van 26 maart zijn om 20:00 uur. Vanaf 13 maart staat deze agenda op de site. Tevens oriënteren we ons op de uitslag van de inwonersenquête van de LTO over “het gebiedsplan Wieringermeer”.

Om de vergadering bij te wonen of om D66 Hollands Kroon te informeren over een onderwerp dat belangrijk is, kan aanmelden bij: MaartenVersluis@Hollandskroon.nl of bellen naar 0623079600.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20), ik was studente aan het Mediacollege in Amsterdam en liep enige tijd stage bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button