Den Helder

Tijdelijke financiële hulp voor huishoudens

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft sinds deze maand een nieuwe regeling voor het aanvragen van financiële steun tijdens de coronaperiode. De regeling heet Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijk Kosten (TONK). Huishoudens die te maken hebben met een flinke inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen, worden ondersteund met deze regeling.

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten, niet om een inkomensondersteunende regeling.

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorziene terugval in hun inkomen waardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen worden betaald. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water. Het maakt hierbij niet uit of de aanvrager werknemer is in loondienst, ondernemer is of een uitkering ontvangt. De TONK is een aanvullende regeling op de bestaande bijzondere bijstand.

De TONK kan worden aangevraagd als het totale inkomen (naast bijvoorbeeld een andere financiële regeling of uitkering) te weinig is om de woonkosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag van UWV op de WW-uitkering of een Tozo-uitkering.

Aanvragen
De TONK is vanaf 15 maart aan te vragen via een formulier op de website van de gemeente Den Helder, via contact met het team Bijzondere bijstand of mail naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Aanvragen kan met terugwerkende kracht en is tot uiterlijk 1 augustus 2021 mogelijk.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button