GR2022HK

Hoe gaan we in de toekomst om met onze natuur? Politiek Hollands Kroon in debat

Advertentie:

Wieringerwerf – De Cultuurschuur in Wieringerwerf was woensdagavond het podium voor een uitgebreid debat over het natuurbeleid van de gemeente Hollands Kroon. Presentatoren Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Ernest Briët van Landschap Noord-Holland noemde de avond uniek: Ze organiseren maar één debat en hebben juist voor Hollands Kroon gekozen vanwege de enorme potentie die de natuur heeft.

Hollands Kroon heeft prachtige natuur, zo luidde de introductie van de organisatoren. “Nog wel”, liet één van de aanwezigen in het publiek zich ontglippen. Een dertigtal belangstellenden had zich vergaderd in de oude raadszaal in Wieringerwerf, om de lijstrekkers van de acht deelnemende partijen te horen debatteren over hun visie op het natuurbeleid. Om in te komen mochten alle deelnemers aan het debat hun favoriete stukje natuur in Hollands Kroon benoemen. Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon noemde de Oude Veer bij Anna Paulowna, Sylvia Buczynski van de PvdA zoekt de natuur vooral graag dicht bij huis en Jan-Willem van der Klugt van het CDA kon niet kiezen: Ieder seizoen is een ander stukje van de gemeente weer het mooist.

Scenariostudies en uitbreiding natuur
Ook de Waddenzee werd vaak genoemd als mooiste plekje. Onder andere door Maarten Versluis van D66 en Lilian Peters van GroenLinks. “Het belangrijkste natuurgebied van Nederland”, zo noemde presentator Ernest Briët het. Pal tegen de Waddenzee aan ligt op het grondgebied van Hollands Kroon het Amstelmeer, waarvoor de directeur van Landschap Noord-Holland een minder charmante beschrijving had: “Het is een dooie bak water”, zo stelde hij. Die prikkelende uitspraak was ook daarvoor bedoeld: Om te prikkelen. Briët wilde dat de politici eens gingen nadenken over de wijze waarop zij de natuur de ruimte willen geven de komende bestuursperiode. Staan de partijen open voor ingrijpende veranderingen en willen zij scenariostudies overwegen, ook wanneer deze best wel uitdagend zijn?

Wim Groot (VVD), Jip Pankras (SHK), Jan-Willem van der Klugt (CDA), Maarten Versluis (D66).

Een voorbeeld van zon scenariostudie is de drooglegging van Balgzand, een grote wadplaat langs de Waddenkust tussen De Kooy en Van Ewijcksluis. Door daar meer landbouwgrond te creëren geef je de natuur op andere plekken weer meer ruimte. Een gewaagd voorbeeld, maar de vraag was dan ook of de partijen bereid zijn openhartig na te denken over dit soort ideeën. Lilian Peters van GroenLinks gaf aan er uiteraard voor open te staan om na te denken over dit soort grote projecten, al zal de drooglegging van Balgzand geen optie zijn. Ook Henk van Gameren van LADA sloot dit uit: Hij voelt meer voor een scenario waarbij de natuurgebieden beter gekoppeld worden en waarbij landbouwgrond behouden blijft. Alleen Lars Ruiter van Onafhankelijk Hollands Kroon leek de inpoldering van Balgzand een optie te vinden. De VVD hield gedurende de avond voet bij stuk: “We moeten onze bestaande natuur beter onderhouden en geen extra natuur creëren”, aldus lijsttrekker Wim Groot.

De andere coalitiepartijen, Senioren Hollands Kroon en CDA, wilden best in gesprek gaan over de uitbreiding van natuur in Hollands Kroon. Dit tot grote verbazing van GroenLinks en de PvdA. De afgelopen vier jaar heeft de coalitie namelijk nooit toestemming willen geven voor initiatieven waarmee de natuur werd uitgebreid. “Zelfs een initiatief van ons voor bloemrijke bermen werd afgewezen omdat dit mogelijk schadelijk zou zijn voor de agrariërs”, reageerde Sylvia Buczynski. Volgens Van der Klugt kijkt het CDA anders naar dat vraagstuk: “Landbouwgrond is ook natuur”, zo stelde de lijsttrekker. Maarten Versluis liet weten dat D66 wil dat er een permanent overleg komt over dit soort zaken. “Nederland is best een vol land, dus de belangen gaan vaak tegen elkaar in.”

Sylvia Buczynski (PvdA), Henk van Gameren (LADA&Anders), Lilian Peters (GroenLinks), Lars Ruiter (OHK).

Datacenters, windmolens en Wieringermeerpolder
Er kwamen gedurende de avond verschillende insprekers voorbij. Zo ook Hanneke Koolen van actiegroep Red de Wieringermeer. Hoewel presentator Sijas Akkerman niet graag naar het verleden wilde kijken maar de politici juist aanspoorde om na te denken over de toekomst mocht dus toch even worden teruggekeken naar de ontwikkeling van de Wieringermeerpolder en de invloed van de datacenters en het windmolenpark. Volgens Koolen is het helemaal niet goed gegaan en is er een veel te hoge prijs betaald voor de economische ontwikkelingen. De wijze waarop nu weer wordt gekeken naar de inpassing van de datacenters, namelijk achteraf, geeft blijk van weinig visie.

De vraag aan de partijen was daarom of zij in de toekomst vaste voorwaarden willen stellen aan bedrijven wat betreft de landschappelijke inpassing. Alleen de VVD was hier echt op tegen: “Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever. We kunnen hoogstens in gesprek”, aldus Wim Groot. De meeste andere partijen zagen in de datacenters wel een goed voorbeeld van het feit dat er vooraf eisen moeten worden gesteld. Lars Ruiter reageerde begripvol en typeerde de situatie als een vorm van ‘landschapspijn’: De mensen uit de Wieringermeer hebben eigenlijk heimwee naar hun oude omgeving. Volgens D66 moet de huidige situatie bij Agriport wel in het juiste perspectief worden gezien. De belangen waren toen anders. Het CDA vond dat ook: “In 2006 zei men over de bedrijvigheid langs de A7 dat deze zo zichtbaar mogelijk moest zijn. Nu denken we daar anders over”, aldus Van der Klugt. GroenLinks wil verder gaan: De inpassing van het landschap moet bij iedere planvorming worden meegenomen. De specifieke eisen verschillen per plek.

Henk van Gameren tekent verkiezingsbelofte.

Inspiratie
Na de echte discussies volgde twee inspirerende presentaties. Eén door Wim Mostert, agrariër en voorzitter van LTO Hollands Kroon. De ander door boswachter Leon Kelder. Beide heren lieten eigenlijk zien hoe het wel moet, dus er was weinig onenigheid tussen de volksvertegenwoordigers. Mostert probeert als boer zoveel mogelijk te doen aan het stimuleren van biodiversiteit. Weides hoeven eigenlijk helemaal niet te bestaan uit vlakke grasvelden. Kelder beschermt in zijn werk als boswachter de natuur, en riep de raadsleden op om meer aandacht te hebben voor de verschillende natuurparels van Hollands Kroon. Stichting Landschapszorg Wieringen bood de raadsleden nog een pamflet aan, waarin zij worden gevraagd om aandacht te hebben voor de Wierdijk, de Waddenkust, de Weidevogels, de bermen en de watersystemen.

Van de coalitiepartijen tekent alleen SHK.

Als afsluiter kregen de raadsleden de mogelijkheid om een ‘blanco cheque’ te tekenen. Tenminste, zij mochten van de organisatoren een kleine toezegging doen. Die luidde als volgt: “Ik ben geïnspireerd en vind het belangrijk dat landschap en natuur een belangrijke plek krijgt in het nieuwe coalitieakkoord en het gemeentebeleid voor de komende vier jaar”. Met het begin kon iedereen instemmen, de avond was inspirerend, maar CDA en VVD tekenden niet voor het laatste gedeelte. Het debat kan in zijn geheel worden teruggezien via Youtube.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button