Hollands KroonPolitiek

OHK niet blij met uitvoering motie: “Raad wordt niet serieus genomen”

Hollands Kroon – Coalitiepartij Onafhankelijk Hollands Kroon is niet blij met de manier waarop het eigen college uitvoering geeft aan een motie over de herplant van bomen. Volgens fractievoorzitter Alexander Bügel wordt het initiatief van de raad niet serieus genomen. Hoewel de wethouder na enige terughoudendheid akkoord is gegaan met het idee van raadslid Pieter de Jong, om als pilot vijf bomen langs het Terpplein in Wieringerwerf te verplaatsen naar een andere locatie, blijken de kosten nu veel hoger dan OHK in haar eigen onderzoek had berekend. Zo is er volgens De Jong geen sprake van een representatieve proef.

De Jong vindt het belangrijk dat Hollands Kroon beleid gaat ontwikkelen voor de herplant van bomen. Dat is er op dit moment niet: “Als er nu een boom in de weg staat wordt deze kort gezegd gewoon omgehakt.” De gemeente probeert wel voor iedere gekapte boom er één terug te plaatsen: “Sommige bomen hebben echter een behoorlijk economische en maatschappelijke waarde en zijn best geschikt om herplant te worden”, aldus het raadslid. Tevens bleek uit eigen onderzoek door De Jong dat de kosten voor het verplaatsen van een boom helemaal niet veel hoger liggen dan de kosten voor het verwijderen en de aankoop van een nieuwe boom tezamen. “Bijkomend voordeel is dat je bij verplaatsing een volwassen boom behoudt.”

Een win win situatie, zo lijkt het. Toen OHK dit idee een half jaar geleden met wethouder Lilian Peters besprak was zij volgens fractievoorzitter Alexander Bügel erg enthousiast en deed zij zelfs de toezegging het te zullen oppakken. Het college bevestigt dit. Omdat er maanden later nog geen schot in de zaak was gekomen besloot de partij in februari van dit jaar een motie in te dienen: Het college werd daarin opgedragen een aantal bomen in Wieringerwerf, die door de herstructurering van de Terpstraat moeten verdwijnen, elders te herplanten. Dit zou dan kunnen functioneren als een pilot om structureel beleid op te stellen over het herplanten van bomen. Volgens Bügel is de motie met stoom en kokend water opgesteld, omdat OHK vreesde dat de bomen in kwestie anders al zouden worden omgekapt.

Minachting van de raad
Het college reageerde in de raadsvergadering van 16 februari op de motie door voor te stellen om niet zomaar tot uitvoering over te gaan, maar slechts te onderzoeken of het mogelijk was de bomen te verplaatsen. Wethouder Lilian Peters kwam daarbij niet terug op het idee van OHK om de bomen in Wieringerwerf als pilot te gebruiken voor het opstellen van beleid. Dit tot grote onvrede van Bügel: “Dit proces loopt al vijf of zes maanden en binnen de organisatie en het college is heel goed bekend wat er met deze motie bedoeld wordt. Dat er nu een tegenvoorstel komt dat daar een draai aan geeft vind ik minachting van de raad”, zo zei hij toen.

Burgemeester Rian van Dam reageerde direct door te zeggen dat zij zich daarin niet herkent. Bügel geeft nu aan dat hij er toen misschien iets te hard in ging, maar hij blijft erbij dat het signaal niet goed is opgepakt door het college: “Ik had het woord minachting misschien niet moeten gebruiken, maar het initiatief en de inzet van ons fractielid werd niet serieus genomen. Het is ongepast wanneer onze fractie zich ergens maanden voor inzet en het dan staande de vergadering door de wethouder zomaar onderuit wordt gehaald.” Het college laat desgevraagd weten dat er geen sprake is van onwil en dat het initiatief van OHK wel degelijk werd opgepakt. Volgens woordvoerder Noortje Slot was de organisatie er simpelweg nog niet aan toegekomen.

College gaat bomen verplanten, maar voor heel veel geld
Enkele weken na het aannemen van de motie kwam het college al met een raadsmemo over de kwestie. Daarin schrijft zij dat vijf lindes zijn geselecteerd op het Terpplein in Wieringerwerf. Deze bomen worden binnenkort uitgegraven, verplaatst en geplant in het plantsoen aan de Marsstraat. Stoop Groenvoorzieningen uit Waarland gaat de verplantingsactie uitvoeren voor een bedrag van €15.000,-. Eind goed al goed, zou je denken, maar OHK is wederom niet blij met het college: Samen met de PvdA en SHK dienen zij daarom vragen in: Uit het vooronderzoek door de fractie OHK zou namelijk blijken dat de het verplanten voor veel goedkoper kan. In plaats van €3.000,- per boom zouden er bedrijven zijn die het voor €1.000,- kunnen. De coalitiepartijen willen daarom weten of er meerdere aannemers zijn benaderd die de verplanting mogelijk op zich zouden kunnen nemen.

De Jong legt uit waarom dat belangrijk is: “Als we dit nu op zijn beloop laten is de uitkomst van de pilot straks dat het financieel niet haalbaar is. Voor €3.000,- per boom kan het niet uit, dus krijgen we straks geen beleid terwijl er zoveel voordelen zijn: De gemeente wordt een stukje groener en het heeft ook een pr waarde: Er is vaak veel weerstand tegen het omhakken van bomen. Dan kun je ze beter verplanten.” Volgens De Jong is er in veel andere gemeenten wel een herplantingsbeleid: “Het is echt een haalbaar idee, anders zou ik het niet lanceren, maar dan moet er wel een representatieve pilot worden uitgevoerd.” Het college zegt tegen Regio Noordkop dat de gemeente gebonden is aan een raamcontract met Stoop Groenvoorziening waar deze werkzaamheden ook onder vallen.

Les voor het college
Het is volgens het raadslid vreemd dat de offerte van het college drie keer hoger uitkomt dan de prijzen die hij zelf achterhaald heeft. Zijn fractievoorzitter Bügel hoopt dat het college iets leert van de situatie en geeft aan ontstemt te zijn: “Ik hoop dat de wethouders inzien dat het niet goed is om eerst positief te reageren op initiatieven van de raad en er dan niks mee te doen. Op deze manier heeft het ook weinig zin om moties in te dienen. Het is heel duidelijk dat wij doelen op lange termijn beleid voor het herplanten van bomen. Daar hoort ook een goede financiële onderbouwing bij. Dat is nu niet gegeven.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button